गोंयांतल्यान गेल्लो सोरो अनमोड नाक्यार धरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

7 लाखांच्या सोऱ्या सयत नुस्त्याचो टेम्पो जप्त

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: गोंयांतल्यान बंगळुरू वचपी नुस्तें व्हरपी टेम्पोंतल्यान सोऱ्याचो बेकायदो सांठो अनमोड चेक नाक्याचेर अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो.

टेम्पो सयत सुमार 7,82,760 रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्या. आयातारा फांतोडेचेर ही कारवाय केली. गोंयांतल्यान वचपी गाडयो अनमोड वाठारांत अबकारी खात्याचे अधिकारी धरपाक लागिल्ल्यान मोलें चेक नाक्या वयल्या अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां संबंदांत दुबाव निर्माण जाला.

अनमोड चेक नाक्या वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर केए 01 एबी 0850 नंबराचो नुस्तें व्हरपी टेम्पोंतल्यान सोऱ्याच्या बेकायदो सांठ्याची येरादारी जाता, अशी म्हायती अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळिल्ली. फांतोडेर टेम्पोची झडटी घेतली तेन्ना तातूंत खासा तयार केल्ल्या बॉक्सांत 207 लिटर सोरो सांपडलो.

ह्या प्रकरणांत सय्यद जुनैद (बंगळुरू) हाका चवकशे खातीर ताब्यांत घेतला. अनमोड अबकारी खात्याचे उपनिरिक्षक श्रीकांत तळसुदे हांच्या मार्गदर्शना खाला राजू भाटकार आनी नागेंद्र बी. हांणी कारवाय केली. मजगतीं, फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांतल्यान हेर राज्यांनी वचपी गाडयांतल्यान बेकायदो तरेन सोऱ्याची येरादारी केल्ले खातीर अनमोड अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय केल्या. पूण मोले चेक नाक्याचेर आशिल्ल्या अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सोऱ्याची बेकायदो येरादारी करपी गाडयो सांपडनात, हे खातीर लोकांक तांचे विशीं दुबाव येवपाक लागला.