गरजे भायल्या खर्चाक कातर लावनमहसूल वाडोवपाचेर भर दियात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : गरजे भायल्या खर्चाक कातर लावपा सयत महसूल वाडोवपाचेर भर दिवपाच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अधिकाऱ्यांक केल्यात. मुख्यमंत्र्यान पयलेच खेपे अर्थीक फांट्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली.
जायत्या येवजण्यांचो निधी वापराविणें आसा. हो निधी खर्च करपाच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यान दिल्यात. नाबार्डा कडल्यान गोंय सरकाराक 2.75 टक्के कळंतरान 500 कोटींचें रीण मेळटलें. हें रीण कोयर वेवस्थापन, भलायकी, उदका पुरवण प्रकल्पांचेर खर्च जातलें. 2019-20 वर्सा नाबार्डा कडल्यान गोंय सरकाराक 60 कोटी रुपया रीण मेळिल्लें.
सरकारान जी रिणां घेतल्यात ताचे कळंतर 8 टक्क्यां मेरेन हाडलां. क्लस्टरा खातीर सिडबी गोंयांक 1 हजार कोटींचें रीण दितली. ह्या रिणाचो राज्याक लाव जातलो. आरएक्सआयएल पोर्टला वरवीं सरकारान 500 कोटींची थकबाकी वसूल केल्या.