कोंकण रेल्वेक दिल्ली मुजत सोंपली

बसकेंत उलयतना शांताजी गांवकार. कुशीक राजेंद्र देसाय, अनील भगत, जनार्दन भंडारी आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडली दिका 5 दिसांनी थारायतले: शांताजी नायक गांवकार

काणकोण: काणकोण रेल्वे स्टेशनार लांब पल्ल्याच्या रेल्वेंक थांबो दिवचो अशी मागणी ज्येश्ठ नागरीक आनी काणकोणकारांची आसा. हाचे पयलीं काणकोणच्या नागरिकांनी कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालप, रेल्वे स्टेशनार मोर्चा व्हरप, उपोशण करप ह्या प्रकारचे मार्ग आपणायले. तरी हाचेर कसलोच उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान आंदोलनकर्त्यांनी 15 दिसांची मुजत कोंकण रेल्वे म्हामंडळाक दिल्ली ती लेगीत सोंपली.

भाजपाच्या काणकोण मंडळान सभापती रमेश तवडकार हांकां निवेदन भेटोवन रेल्वेच्या थांब्या खातीर यत्न करपाची विनंती केल्ली. सभापती तवडकार हांणी दिल्लींत वचून रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन उलयतले, आनी तांचो जो निर्णय जातलो ताचे उपरांत पांच दिसांनी फुडली दिका थारावपाचो निर्णय काल (शुक्रारा) जाल्ले बसकेंत घेतलो, अशी म्हायती शांताजी गांवकार हांणी दिली.

ह्या वेळार राजेंद्र देसाय, अनील भगत, जनार्दन भंडारी, संदेश तेलेकार, नगरसेवक धिरज नायक गांवकार, सुभाष शेट, झुलो शेट, प्रकाश भांगले, गास्पर कुतिन्हो, अजय पागी, श्याम देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले.