कोंकणी म्हालगडे नारायणमावजो संवसाराक अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
मडगांव: कोंकणी चळवळींतले एक म्हालगडे, निसुवार्थी वावुरपी आनी मडगांवच्या मावजो फोटो स्टुडियोचे धनी नारायण रामनाथ मावजो काल रातीं कांय तेंपाच्या दुयेंसा उपरांत संवसाराक अंतरले. मरणा वेळार तांची पिराय 83 वर्सां आशिल्ली.
मंगळारा सांजेच्या 4 वरांचेर मडगांव मसंडभुंयेंत तांच्या पार्थिवाचेर निमाणे संस्कार जाले. ओपिनियन पोल, राजभास चळवळी सावन तांणी कोंकणी चळवळीक, कोंकणी समाज आनी कोंकणी खातीर बरेच योगदान दिलां. विशेश म्हणल्यार तांचें बरेंच काम हें पड्ड्या फाटल्यान रावन केल्ले.
फाटल्या 60 वर्सांत कोंकणी खातीर जो वावर जाला त्या कामांत तांचें योगदान आशिल्लें. तेच खातीर राजभास संचालनालयान रवींद्र केळेकार कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केल्लो, अशी म्हायती तांचे लागीचे सहकारी उदय भेंब्रे हांणी दिली. तांच्या मरणाचेर कोंकणी भाशा मंडळ आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी दुख्ख उक्तायलां.
कोंकणी भाशीक चळवळीच्या मळार वावुरपी नव्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाचे बेस बरें काम सर्गेस्त नारायणबाब मावजो हांणी केलां. प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक पारखुपाची एक बरी कळाशी तांचें ठाय आशिल्ली. सत्तर ऐशीच्या दशकांतले कोंकणी कार्यकर्ते स. नारायणबाब मावजो हांकां विसरूकच शकनात, इतले ते तांचें मदीं एकरूप जाल्ले.
शांत चित्तान आनी भोव उण्या उतरांनी तांणी कोंकणी मनशांक मार्गदर्शन केलां, उर्बा दिल्या. तांचे वचप म्हाका खूप मनांक लागला, अशें सांगून विठ्ठल सावंत आवदियेंकार हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या.