केंद्र सरकाराच्या प्रवाह प्राधिकरणाचो कर्नाटकाक फायदोः गोविंद कारजोळ

पत्रकार परिशदेंत उलयतना कर्नाटकाचो उदकास्रोत मंत्री गोविंद कारजोळ. वांगडा आमदार अनिल बेनके आनी खासदार मंगला अंगडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः केंद्र सरकारान स्थापन केल्ल्या प्रवाह प्राधिकरणाक लागून ( प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर ऑथेरिटी फॉर बेलफॅर अॅण्ड हार्मोनी)  उत्तर कर्नाटकांतल्या लोकांनी कसलीच भिरांत बाळगुवपाची गरज ना. ह्या प्राथिकरणाक लागून म्हादय उदका तंटो लवादान  आमकां दिल्लो म्हादय न्हंयेचो उदकाचो  वांटो आमकां मेळपाक मजत जातली अशें कर्नाटकाचो उदकास्रोत मंत्री गोविंग कारजोळ हांणे बेळगांवांत सांगलें.
नूतनीकरण केल्ल्या बेळगांव रेल्वे स्टेशनाचें उक्तावण करपाक  सोमार 27 फेब्रुवारीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेळगांवात येवपाचे आसात. ताचे हे भेटीचे तयारेची पळोवणी करपाक कारजोळ बेळगांवांत आयल्यात. पंतप्रधान ह्या वेळार रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण तशेंच हेर  केंद्र सरकाराच्या शेतकारां खातीर आशिल्ल्या येवजण्यांक सुरवात करतले अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
प्रवाह प्राधिकरणाची आमकां कसलीच भिरांत ना. म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर बांदतात त्या  कळसा- भंडुरा प्रकल्पांचेर ताचो कांयच परिणाम जावचो ना. म्हादयचें 3.9 टीएमसी उदक आमकां मेळपाक ताचो उपेग जातलो अशें तांणी सांगलें. आमच्या डीपीआराक मान्यताय दिल्या उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापणूक केल्या. आमकां ताचो उपेग जातलो असो दावो तांणी केला.
प्रवाह प्राधिकरणाचो कळसा- भंडुरा प्रकल्पाचेर परिणाम जावचो ना उरफाटें आमच्या वाट्याचें उदक आमकां मेळपाक ताची मजत जातली. कळसा- भंडुरा प्रकल्पाक लागून राना खात्याची जी जमीन बुडटली ते सुवातेर तांका अथनी तालुक्यांतली जमीन दिवपाचें कर्नाटक सरकारान थारायलां अशी म्हायती तांणे दिली. पत्रकार परिशदेक खासदार मंगला अंगडी आनी आमदार अनिल बेनके हाजीर आशिल्ले.