कार्नावालाचो वास्कोकारांनी घेतलो आनंद

वास्को कार्नावालांत कींग मोमो सयत वास्को कार्नावाल क्वीन इवा फर्नांडीस आनी लिओना बार्रेटो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळावे क्विनीक लागून कींग मोमोची निरशेवणी

वास्को: पर्यावरण संवर्धना सयत परंपरीक वेवसायाचे दर्शन घडोवपी चित्ररथांचो आस्पाव आशिल्ल्या कार्नावालाचो वास्कोकारांनी काल (सोमारा) आनंद घेतलो. स्वातंत्र्यपथार लोकांनी दोनूय वटांनी गर्दी केल्ली. ह्या वेळार कींग मोमो हांणी हाजीर आशिल्ल्यांक खायात, पियात, मजा करात असो संदेश दिलो.

स्वातंत्र्यपथा वयल्या ठक्कर हावसा कुशीक पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी चित्ररथ मिरवणुकीक बावटो दाखयले उपरांत चित्ररथ मिरवणुकीक सुरवात जाली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुरगांवचे नगराध्यक्ष आनी वास्को कार्नावाल समितीचे अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीश आनी समितीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.

हे मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ले पंगड जोशी चौकात आयले उपरांत थंय माचयेर हाजीर आशिल्ल्या सोयऱ्यां मुखार आपल्या कलांचें दर्शन घडयलें. ह्या वेळार वेगळ्यावेगळ्या पंगडांनी लोकनृत्य करून लोकांची मनरिजवण केली.

हे मिरवणुकेंत भारतीय नौदळाच्या ‘विक्रांत’ ह्या विमान व्हरपी झुजा बोटीची प्रतिकृती हाजीर आशिल्ल्यांक भावली. पर्यावरणाचो सांबाळ करात, झाडां कापूं नाकात अशे संदेश दिवपी चित्ररथ आशिल्ले. हे मिरवणुकेंत वट्ट 58 पंगड वांटेकार जाल्ले. 19 संस्थां गटांत 19, परंपरीक गटांत 11, कुटुंबीक गटांत 6, वेवसायीक गटांत 2, पोरण्या मोटार गटांत 7, विदुशक गटांत 11 चो आस्पाव आशिल्लो.

मजगतीं, मिरवणुकेक सुरवात जावचे पयलीं कींग मोमो निरशेल्ल्यान आयोजकां मदीं भिरांत पातळ्ळी. हे मिरवणुके खातीर कींग मोमो आनी क्वीन हे दोगूय आयिल्ले. पूण वास्को कार्नावाल समिती वतीन एका थळाव्या तरणाटेची क्वीन म्हूण निवड करतात. ती सजयिल्ल्या वाहनाचेर त्या क्वीन आनी कींग हांचे सयत उबी रावता. पूण अंदूं कींग मोमोन एक क्वीन आसतना थळावी क्वीन कित्याक जाय असो प्रस्न उपस्थीत केलो. थळावे क्विनीक वाहनाचेर उबो केल्यार आपूण सकयल देंवतलो अशें सांगलें. उपरांत ताणें आनी वाहना वयली क्वीन ह्या दोगांनी सकयल देंवपाची तयारी केली.

मजगतीं, फाटलीं 25 वर्सां थळावे समितीची एक क्वीन वाहनाचेर आसता, पर्यटन विभाग फक्त किंगाची निवड करता. पूण क्विनीची निवड आमी करतात अशें स्पश्टीकरण वास्को कार्नावाल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलें. ताका लागून किंगाची समजूत काडपाचो यत्न केलो. कांय वेळा उपरांत कींग मोमोची निरशेणी पयस करपाक आयोजकांक येस आयिल्ल्यान आयोजकांनी सुस्कारो सोडलो. उपरांत दोनूय क्विनी सयत कींग मोमो मिरवणुकेंत वांटेकार जालो.