कायद्यान दवर्लेच्या त्या 165 घरांक नंबर दिवपाक जाय : आजगांवकंर

पत्रकार परिषदेत उलयताना बाबू आजगावकर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: कायद्यान दवर्ले पंचायत वाठारांतल्या त्या 165 घरांक पंचायत मंडळान  घर नंबर  दिवपाक जाय, अशें आदले पंचायतमंत्री मनोहर (बाबू) आजगांवकार हाणे पत्रकार परिषदेत घेवन सांगलें.
आपूण पंचायत मंत्री आसतना जे घरांक 15 तें 29 वर्सा जाल्यांत ताका घर नंबर दिवपाची कायदेशीर तजवीज केल्ली. पेडणे तालुक्यांतल्या सुमार दोन हजार घरांक ते तजविजे खाला घर नंबर दिल्ले अशें तांणे सांगलें.
दवर्ले जिल्हो पंचायतीचे पोट वेचणुके वेळार आपणे नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेंकर आनी दवर्ले जिल्हो पंचायत वांगडी परेश नायक हांका वांगडा घेंवन त्या 165 घर धनयांची  बसका घेवंन तांच्या घऱांक नंबर दिवचे अशी मागणी केल्ली.  मात थळाव्या पंचायतीन अजून तांका ते दिले नात. सरपंचा कडेन चवकशी केली तेन्ना ताणे शेत जमनीत ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान तांका नंबर दिवपाक मेळना अशें सांगिल्लें.  घरांक नंबर दिवप शक्य जायना जाल्यार पंचायत मंडळान कसलो थाराव घेतला तें सगळ्याक कळपाक जाय अशें आजगांवकारान सांगलां.