कामुर्ली सरपंचपदार पांडुरंग खोर्जुंवेंकार

कामुर्लीचे नवनिर्वाचीत सरपंच पांडुरंग खोर्जुंवेंकार हांचे सयत संजना माशेलकार, धर्मेंद्र परब आनी संगीता नायक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: कामुर्ली ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदार पांडुरंग खोर्जुंवेंकार हांची बिनविरोध निवड जाली.

सोमारा सकाळीं पंचायत कचेरेंत सरपंच पदाची निवड करपा खातीर पंचायत मंडळाची बसका जाली, आनी वेंचणूक घेतली. ह्या वेळार उपसरपंच संजना माशेलकार, पंच वांगडी धर्मेंद्र परब, पांडुरंग खोर्जुंवेंकर आनी संगीता नायक हे चार पंच वांगडी हाजीर रावले. जाल्यार आदली सरपंच छाया गाड, रंजना नायक गांवकार आनी लक्ष्मण नायक हे तीग जाण गैरहाजीर रावले.

सरपंचपदा खातीर खोर्जुंवेंकार हांचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तांची ह्या पदार बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें जाहीर केलें.

आदली सरपंच छाया गाड हांचे आडचो अविस्वास थाराव फाटल्या 12 जानेवारी दिसा मंजूर जाल्लो. तेन्ना सावन हें पद रितें आशिल्लें.