कामधेनू येवजण स्थगीत, सरकाराचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुरुस्ती करून नव्या नेमां सयत येवजण परतून उक्तीं करतले

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत दूद उत्पादन वाडोवपाक दूद उत्पादक शेतकारां खातीर राज्य सरकारान राबयिल्ली सुदारीत कामधेनू येवजण सध्या स्थगीत दवरल्या. हे येवजणे खाला नव्या अर्जांक मंजुरी दिवचे नात, असो निर्णय सरकारान घेतला. गोरवां सांबाळ खात्याचे संचालक आगुस्तिनो मिस्किता हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या.
गोंयांत दूद उत्पादन वाडोवन शेतकारांक अर्थीक नदरेन सक्षम करपाच्या हेतान 2012त आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सरकारान कामधेनू येवजण सुरू केल्ली. हे येवजणे खाला दूद उत्पादक शेतकारांक हेर राज्यांतल्यान गायी, म्हशी हाडपाक अनुदान दिताले. तशेंच हे विशींच्या हेर उपक्रमां खातीरूय अर्थीक मजत दिताले. येवजण अधिसुचीत जाले उपरांत 2021 मेरेन तातूंत इकरा खेपे दुरुस्त्यो करून दूद उत्पादक शेतकारांच्या फायद्या खातीर निर्णय घेतिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान ‘आत्मनिर्भर भारत – स्वयंपूर्ण गोंय’ मोहिमेची सुरवात केले उपरांत 14 ऑक्टोबर 2021 दिसा परतून तातूंत दुरुस्ती करून सुदारीत येवजणेची अंमलबजावणी सुरू केल्ली. फाटल्या 13 वर्सांत येवजणेचो हजारांनी शेतकारांनी लाव घेतला. पूण तातूंतल्यान राज्यांत दूद उत्पादन वाडिल्ले दिसून येना. ताका लागून ही येवजण सध्या स्थगीत दवरपाचो निर्णय सरकारान घेतला, अशी म्हायती गोरवां सांबाळ खात्याचे संचालक अागुस्तिनो मिस्किता हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना दिली.
मजगतीं, सुदारीत कामधेनू येवजणे खाला राज्यांतल्या दूद उत्पादक शेतकारांक 1 ते 10 गायी, म्हशी विकत्यो घेवपाक दरेकी 90 टक्के (63 हजार), 11 ते 20 गायी, म्हशी विकत्यो घेवपाक दरेकी 75 टक्के (52.500 रुपया) जाल्यार 21 ते 100 गायी, म्हशीं खातीर दरेकी 50 टक्के (35 हजार रुपया) अनुदान दिताले.

शेतकारांक अर्थीक सक्षम करपाचो आशिल्लो हेत

गोंयकारांची दूदाची गरज पुराय भागोवप अानी शेतकारांक अर्थीक नदरेन सक्षम करपाच्या हेतानूच कामधेनू येवजणेंत 2021त सुदारणा केल्ली.
सुदारीत येवजणेच्या अंमलबजावणे उपरांत जायत्या शेतकारांनी येवजणेंतल्या अनुदानाचो जायते खेपे लाव घेतला. तरी लेगीत राज्यांत दुदाचें उत्पादन वाडपा बदला उणेंच जायत आसा.
येवजणेचेर सरकारा कडल्यान दर वर्सा कोट्यांनी रुपया खर्च करतात. पूण अपेक्षीत येस मेळना.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय म्हयन्यां पयलीं नियाळ घेवन येवजणेंत बदल करपाचो निर्णय घेतिल्लो.
स्थगिती मेळिल्ल्यान येवजणे खातीर आतां नवे अर्ज मंजूर करचे नात. हाचे पयलीं मंजुरी मेळिल्ल्या अर्जांचेरूच कार्यवाही जातली.
नव्या खर नेमांचो आस्पाव करून फुडल्या कांय दिसांत ही येवजणे शेतकारां खातीर उक्तीं करतले.