कांदोळे 65 हजारांचो चरस जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: ओर्डा कांदोळे कळंगूट पुलिसांनी धाड घालून 65 हजारांचो 129 ग्राम चरस जप्त करून दुबावीत आरोपी पिंकू किशन पाल (24, रा. अस्तंत दिल्ली) ह्या तरणाट्याक अटक केली.

पुलिसांनी ही घुंवळे वखदां आडची कारवाय बुधवारा फांतोडेर 2.45 ते 5.30 ह्या वेळांत केली. खाशेल्या गोपां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओर्डा हांगासरले चर्ची कुशीक घुंवळे वखदांची विक्री जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. त्या आदाराचेर पुलिसांनी सांपळो रचून ही धाड घाली. दुबावीत आरोपी घडणूक थळार येतकूच ताका पुलीस पंगडान धरलो आनी ताची झडटी घेतली तेन्ना ताचे कडेन 129 ग्राम चरस हो मादक पदार्थ सांपडलो.

ते प्रमाण पुलिसांनी घुंवळे वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केली. ही कारवाय पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक राजाराम बागकार, कॉन्सटेबल संज्योत केरकार, गणपत तिळोजी, महेंद्र च्यारी, योगेश खोलकार आनी आकाश नायक ह्या पंगडान केली.