कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन ‘प्रयोगसांज’ महोत्सवाचें आयोजन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी:कला आनी संस्कृती संचालनालयान राजीव गांधी कला मंदीर, फोंडें, रवींद्र भवन, मडगांव आनी रवींद्र भवन, सांखळी हांगा 20 ते 22 जानेवारी 2023 मेरेन ‘प्रयोगसांज’ महोत्सवाचें आयोजन केलां.

20 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनांत ‘दशावतार आनी स्पाय्न’, फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ‘विरगाथा’ आनी ‘मै नाटकवाला’ आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ‘सोल टू सोल’ आनी ‘मि आणि…’ नाटकाचो प्रयोग जातलो.

21 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनांत ‘सोल टू सोल’ आनी ‘मि आणि…’ ,  फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ‘दशावतार आनी स्पाय्न’ आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ‘विरगाथा’ आनी ‘मै नाटकवाला’ ह्या नाटकाचो प्रयोग जातलो.

22 जानेवारीक सांखळेच्या रवींद्र भवनांत ‘विरगाथा’ आनी ‘मै नाटकवाला’, फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ‘सोल टू सोल’ आनी मी आणि…’ आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ‘दशावतार आनी स्पाय्न’ ‘सोल टू सोल’ आनी ‘मी आणि..’ नाटकाचो प्रयोग जातलो.

नाटकांच्या प्रयोगांक प्रवेश फुकट आशिल्ल्यान कला मोगी, नाट्य कलाकार आनी लोकांनी व्हडा संख्येन नाटकांचे प्रयोग पळोवपाक येवचें, अशें कला आनी संस्कृती संचालनालयान कळयलां.