कला अकादमी नुतनीकरण: समिती वरवीं भ्रश्टाचाराचे चवकशेची शिफारस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भ्रश्टाचाराचे कागाळींत तथ्य, दक्षता संचालनालयाचें मत

पणजी: कला अकादमी नुतनीकरणाच्या कामांत भ्रश्टाचाराचे कागाळींत तथ्य आशिल्ल्याचो मुळावो निश्कर्श आसा. तीन वांगड्यांचें खासा तांत्रीक समिती वरवीं भ्रश्टाचाराची चवकशी करची, अशी शिफारस दक्षता संचालनालयान सरकाराक केल्या. हे तीन वांगडी भौशीक बांदकाम खात्यांतले आसूंक जायनात अशें दक्षता संचालनालयान म्हणलां.

भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच कला आनी संस्कृती खात्यान मंत्रीमंडळाची दिशाभूल करपाची शक्यताय आसा. हाका लागून 49 कोटींचो खर्च नुतनीकरणाचेर करचो पडलो अशें दक्षता संचालनालयाचें मत आसा. चवकशी समितीचे वांगडी म्हूण अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयाचे प्राध्यापक के. जी. गुप्ता, संदीप प्रभू चोडणेंकार हांच्या नांवांची शिफारस केल्या.

कला अकादमीचें नुतनीकरण आनी निविदा हो वादाचो विशय थारला. निविदा जारी करतना सीबीडब्लुडीच्या नेमाक पाळो दिवंक ना असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेंत केल्लो. निविदेचे रकमेक लेगीत तांणी आक्षेप घेतिल्लो.

ते भायर सुदीप ताम्हणकार आनी अविनाश तावारीस हांणी भ्रश्टाचार विरोधी फांट्या कडेन कागाळ केल्ली. निविदा जारी करपाची प्रक्रिया करिनासतना थारावीक कंपनीक काम दिलां. हातूंत गैरवेव्हार आनी भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप तांणी केल्लो. कागाळी सयत पुरक अशीं कागदपत्रां नाशिल्ल्याचें कारण दीत भ्रश्टाचार विरोधी फांट्यान भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायदो 1988 खाला चवकशी करप शक्य ना अशें सांगत एसीबीन तपास बंद केल्लो.

दक्षता खात्यान मात कागाळींत मुळावे नदरेन तथ्य आशिल्ल्याचें म्हणलां. निविदा जारी करपाची पद्दत तशेंच खर्च हाची तांत्रीक समिती वरवीं चवकशी जावपाची गरज आसा. तांत्रीक समितीच्या अहवाला उपरांत भ्रश्टाचाराची चवकशी करप शक्य जातलें अशें दक्षता संचालनालयान म्हणलां.

सुदीप ताम्हणकारान भ्रश्टाचार प्रतिबंधक फांट्याच्या पुलीस निरिक्षका कडेन 8 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा कागाळ केल्ली. कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, भौशीक बांदकाम खात्याच्या विभाग 5 चे कार्यकारी अभियंते आनी हेर अधिकाऱ्यां आड फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 154 (1) खाला गुन्यांव नोंद करपाची मागणी तांणी कागाळेंत केल्ली. गुन्यांव नोंद जालो ना, म्हूण तांणी पुलीस अधिक्षका कडेन कागाळ केली. कला अकादमी नुतनीकरण कामाचे निविदेंत पक्षपात जाला. मर्जीतल्या कंत्राटदाराक ही निविदा दिल्या अशी कागाळ आशिल्ली.

कला अकादमीचें नुतनीकरणाचें काम सुरू जावन वर्स जावन गेलें. हें काम नोव्हेंबर मेरेन पुराय जावप अशक्य आसा. नुतनीकरणाचे निविदेंत कसलोच भ्रश्टाचार जावंक ना. नुतनीकरणाचें काम पारदर्शकपणान सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेंत स्पश्ट केल्लें.