कला अकादमीच्या नाट्य सर्त आनी तियात्रसर्तींचो इनामां भेटवण सुवाळो सोमारा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: कला अकादमीन 2022-23 ह्या वर्सा आयोजीत केल्ल्या राज्य कलाप्रदर्शन (आर्टीस्ट विभाग), मराठी ‘अ’ आनी ‘ब’ गट नाट्य सर्त तशेंच तियात्र ‘ब’ गट सर्तीचो इनामां भेटवण सुवाळो सोमार ता. 27 फेब्रुवारीक सकाळीं 10.30 वरांचेर मल्टीपर्पज हॉल, कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो-पणजी हांगा आयोजीत केला.  
ह्या सुवाळ्याक आदले आय. ए. एस. अधिकारी दौलत हवालदार हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष मेनिनो फर्नांडीस हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे सचीव मेनिनो डिसोझा आय. ए. एस., तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक सगूण वेळीप खासा आमंत्रीत म्हणून हाजीर आसतले.
ह्या सुवाळ्याच्या आयोजना खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो-पणजी हांचें सहकार्य मेळ्ळें. ह्या सुवाळ्याक इनामां जैतिवंत, नाट्य आनी तियात्र तशेंच कलारसिकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें, असो उलो कला अकादमीन दिला.