कला अकादमीची कोंकणी नाट्यसर्त 10 फेब्रुवारी सावन सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

22 नाट्यसंस्था वांटेकार: 13 मार्चाक नाट्य सर्तीची सांगाता

पणजी: कला अकादमीची 47 वी कोंकणी नाट्यसर्त ता. 10 फेब्रुवारीक सावन सुरू जाता. अंदूं सर्तींत वट्ट 22 नाट्यसंस्था वांटेकार जाल्यात. ही सर्त फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या मा. दत्ताराम सभाघरांत 7 वरां सावन ता. 13 मार्च मेरेन चलतली. हे सर्तीच्या आयोजना खातीर राजीव कला मंदिराचें सहकार्य मेळ्ळां. 

सर्तीचे नियोजीत कार्यावळी प्रमाण ता. 10 फेब्रुवारीक श्री सरस्वती मंडळ, दाग, फोंडें हे संस्थेचें दत्ताराम कामत बांबोळकार हांणी बरयल्लें ‘रथोत्सव’ ह्या नाटकाच्या सादरीकरणान सर्तीक सुरवात जातली. रसरंग, उगवें संस्थे वतीन सॅमुएल बॅक्ट हांणी बरयल्लें आनी वसंत भगवंत सावंत हांणी अणकारीत केल्लें ‘वेटींग फॉर गोडो’ हें नाटक ता. 11 फेब्रुवारीक जातलें. महेश चंद्रकांत नायक हांणी बरयल्लें ‘तिरंगी फिरंगी’ हें नाटक ता. 13वेर श्री ॐ साई दामोदर सांस्कृतीक संस्था, नवेवाडें- वास्को सादर करतली, जाल्यार दुर्गा अर्जून नायक हांणी बरयल्लें ‘गो कोरोना गो’ हें नाटक ता. 14 फेब्रुवारीक श्री शांतादुर्गा संगीत कला नानोडा दिवचल हे संस्थे वतीन सादर करतले. ता. 15 फेब्रुवारीक भांगराळें गोंय अस्मिताय, मडगांव ही संस्था डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांचें ‘इतिहास डॉट कॉम’ ह्या नाटकाचो प्रयोग सादर करतली.

ता. 16 फेब्रुवारीक फेन्का रेमे, दारियो फो लिखीत आनी वसंत भगवंत सावंत हांणी अनुवादीत केल्लें ‘कितली म्हारगाय गे सायबीणी’ या नाटकाचो प्रयोग विघ्नहर्ता कला आनी स्पोर्ट्स मंडळ, शिरोडें-फोंडें ही संस्था सादर करतली. विजय तेंडुलकार हांणी बरयल्लें आनी मुकेश थळी हांणी अनुवादीत केल्लें ‘कुत्रे’ हें नाटक ता. 17 फेब्रुवारीक श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्यसमाज, बांदिवडे-फोंडें हे संस्थे वतीन सादर करतले. ता. 20 फेब्रुवारीक दुर्वा थिएटर्स, करमळी- तिसवाडी ही संस्था विनय दहिवाळ हांणी बरयल्ली आनी चिमल गोवींद कारेकार हांणी अनुवादीत केल्लें ‘वाय ऑफ व्हाय?’ हें नाटक सादर करतले. ता. 21 फेब्रुवारीक पुंडलीक नारायण दांडे हांणी बरयल्लें ‘ताची करामत’ ह्या नाटकाचो प्रयोग पांडुरंग प्रासादीक नाट्य मंडळ, विठ्ठलापूर- सांखळी ही संस्था सादर करतली. ता. 22 फेब्रुवारीक युवा एकवट भोमा-फोंडें हे संस्थेचें जयंत पवार हांणी बरयल्लें आनी वसंत भगवंत सावंत हांणी अनुवादीत केल्लें ‘लिअरान जगचें काय मरचें’ हें नाटक जातलें. 23 तारखेक श्रीनिवास भणगे हांणी बरयल्लें आनी संदीप तुकाराम वेरेंकार हांणी अनुवादीत केल्लें ‘हांव, तो आनी ती’ हें नाटक मदनंत सावयवेरें-फोंडें ही संस्था सादर करतले. ता. 24 फेब्रुवारीक कोंकणी सेवा केंद्र, सांखळे ही संस्था डॉ. प्रकाश वझरींकार हांणी बरयल्लें ‘कल्पवास’ ह्या नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. ॐ कलासृष्टी, बांदोडें-फोंडें हे संस्थे वरवीं शंकर नायक हांणी बरयल्लें वाट फांतोडेची हें नाटक ता. 27 फेब्रुवारीक सादर जातलें. ता. 28वेर सिध्दीविनायक क्रिएशन, सांतिनेज-पणजी हे संस्थे वतीन बादल सरकार हांणी बरयल्लें आनी वसंत भगवंत सावंत हांणी अणकारीत केल्लें ‘सगळी रात’ हें नाटक सादर जातलें.

अभय थिएटर अकादमी, सुर्ला-गोंय संस्थे वतीन शिल्पा नवलकार हांणी बरयल्लें आनी आंसावरी कुलकर्णी हांणी अनुवादीत केल्लें ‘सेल्फी’ हें नाटक ता. 1 मार्च दिसा जातलें. ता. 2 मार्चाक दत्ताराम कामत बांबोळकार हांणी बरयल्लें ‘रंगयात्रीक’ हें नाटक सांत आंद्रे विकास मंच, मौळा भाटी तिसवाडी ही संस्था सादर करतली. ता. 3 मार्चाक साई पुर्वा आर्ट्स, करमळी- तिसवाडी हे संस्थे वतीन सर्वेश नायक लिखीत ‘ग्रीड’ हें नाटक सादर करतले. कला साधना, कुडचडें-गोंय हे संस्थे वतीन परेश मोहन च्यारी ‘अशी हि एक घडणूक’ हें नाटक ता. 4 मार्चाक जातलें. ता. 6 मार्चाक डॉ. तन्वी कामत बांबोळकार हांणी बरयल्लें ‘हिडिंबा’ हें नाटक अंत्रुज घुडयो, बांदोडें-फोंडें ही संस्था सादर करतली. जाल्यार 10 मार्चाक सावयवेरेंचो सख्याहरी, सावयवेरें-फोंडें हे संस्थे वतीन पुंडलीक नारायण नायक हांणी बरयल्लें ‘पिंपळ पेटला’ हें नाटक जातलें. 11वेर माऊली क्रिएशन, इब्रामपूर, पेडणें हे संस्थे वतीन पु. ल. देशपांडे हांणी बरयल्लें आनी वैभव कंवळेंकार हांणी अनुवादीत केल्लें ‘वादळझूज’ हें नाटक सादर करतले. जाल्यार ता. 13 मार्चाक ही सर्त एकदंत कला संघ, पंचवाडी-फोंडें हे संस्थेचें दिपराज सातोर्डेकार लिखीत ’डहश! कांवळो आपुडला’ ह्या नाटकान सोंपतली. 

हे सर्तींतले सगळे नाट्यप्रयोग सांजेच्या 7 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदीर-फोंडें हांगा जातले.  50/- रुपया प्रवेशिका नाट्यप्रयोगाचे सुवातेर तिकेट कावंटराचेर उपलब्ध आसतल्यो हाची संबंदितांनी नोंद घेवची अशें कला अकादमीन कळयलां.