कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यां वागंडा केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी  केली कळसा आनी भांडुरा प्रकल्प सुवातेची पळोवणी

केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी कळसा- भांडुरा प्रकल्प सुवातेची पळोवणी करतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः  केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मेळटगीर कर्नाटक सरकार म्हादयचें उदक घुंवडावपी कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू करतले. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी  मंगळारा कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यां वागडा कळसा आनी भांडुरा प्रकल्प सुवातेची पळोवणी केली. कर्नाटक सरकारन तांच्या डीपीआरांत (सुदारीत पकल्प अहवाल) दिल्ली म्हायती ह्या डीपीआर प्रमाण आसा काय ना, हें पळोवपाक तांणी कणकुंबी- नेरसा वाठाराची तपासणी केली
केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे एआयजी अजंन कुमार, मंत्रालयाचे जिल्हो आनी विभागीय अधिकाऱ्यांनी मंगळार सांजे उसरां मेरेन पुराय वाठाराची पळोवणी केली. सध्या हे अधिकारी बेळगांवांत आसात आनी बुधवारा बेळगांव जिल्ह्यांतल्या अथनी हांगा वचून कळसा, भांडुरा प्रकल्पाचे सुवातेची लुकसाण भरपाक म्हणून कर्नाटक सरकारान  अथनी हांका रानां आनी पर्यावरण खात्याक जी जमीन दिवपाची केल्या तिची पळोवणी करतले.
केंद्रीय अधिकाऱ्या वांगडा तपासणे वेळार कर्नाटक रानां आनी शिंपणावळ खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी आशिल्ले. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले हे पळोवणे विशीं कर्नाटक सरकारान गुप्तताय बाळगिल्या. कर्नाटकाच्या डीपीआरा प्रमाण सादर केल्ली म्हायतीची खात्री करून घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांचो हो पंगड कळसा- भांडुरा गेल्लो.
कळसा- भांडुरा प्रकल्प चालीक लावपा खातीर रोखडीच निविदा काडपाचें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांणी जाहीर केलां. सध्या प्रकल्पांचे सुवातेर जायत्यो हालचाली चल्ल्यात. वीज केबल घालपा खातीर जमनीचें मार्किंग चल्लां. ताका रोखडोच रानां आनी पर्यावरण परवानो मेळपाची शक्यताय आसा. म्हादयचें उदक घुंवडावन साठो करून दवोरपा  खातीर हल्तर व्हाळाचेर धरण बांदपा खातीर सर्वेक्षणाचें काम सुरू करपाचो कर्नाटक सरकाराचो विचार आसा.