कर्नाटकांतले वेंचणुके खातीर म्हादयचो बळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनोज परबः पिसुर्ल्यां जाहीर सभेंत भाजपा सरकाराचेर टिका

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः म्हादय न्हंयेचो प्रस्न हो खंयच्या एका पक्षाचो वा एका धर्मा पुरतो मर्यादीत उरूंक ना. हे न्हंयेचें अस्तित्व नश्ट जालें जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम गोंयाचेर जातले. कर्नाटकांत जावपा आशिल्ले वेंचणुकेंत सध्या सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराक फायदो करून दिवचे खातीर म्हादयचो बळी दिवपाचो यत्न भाजपान चलयला. रेवोल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे (आरजी) एकसुरे आमदार विरेश बोरकार म्हादय न्हंयेच्या अस्तित्वा संबंदांत विधानसभेंत आवाज काडटले. ताका कोण कोण आमदार कशे  तरेन प्रतिसाद दितात तें पळोवचें पडटलें, अशें आरजी फुडारी मनोज परब हांणी सांगलें.

सत्तरी म्हालांतल्या पिसुर्लें वाठारांत आरजीन म्हादय वाटोवपा संबंदांत जनजागृती करचे खातीर जाहीर सभा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मनोज परब उलयताले. ह्या वेलार तांणी टुगेदर फॉर म्हादय संबंदांत जनजागृती करपाची घोशणा केली.

म्हादय न्हंये वयल्यान गोंयांत खूबशा पक्षांनी राजकारण सुरू केलां. काँग्रेस आनी भाजपा हे एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू. म्हादय न्हंयेचेर खूबशे प्रकल्प चालीक लावपाची गरज आशिल्ली ताची विजय सरदेसाय हांणी सरकारांत आसतना अंमलबजावणी कित्याक करूंक ना, असो प्रस्न मनोज परब हांणी उपस्थीत केलो. म्हादय न्हंयेचें आंदोलन अखेरच्या टप्प्यां मेरेन मातूय उणें पडचें ना, मात ते खातीर गोंयकारांनी आरजी फाटल्यान घट उबे रावचे, असोय तांणी उलो मारलो.

म्हादय न्हंयेच्या अस्तित्वा संबंदांत खूबश्या पांवड्याचेर मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करपा खातीर निर्देश दिल्ले. मात ह्या निर्देशांची अंमलबजावणी करपाक फाटल्या 20 वर्सांत सगळेच राजकी पक्ष अपेशी थारले. हेच खातीर म्हादय न्हंये मुखार म्हासंकश्ट उबें रावलां. हें न्हंयेचें अस्तित्व नश्ट जालें जाल्यार गोंयकारांचें अस्तित्व पुराय नश्ट जातलें, असो भंय परब हांणी उक्तायलो. गोंयकारांचो आवाज म्हूण आरजीन आतां मेरेन सर्वसामान्यांच्यो भावना राजकी, समाजीक पांवड्याचेर मांडपाचो यत्न केला, अशें तांणी सांगलें.

सुरवेक सावनूच आरजीन म्हादय न्हंयेच्या अस्तित्वा संबंदांतल्या लढ्याक प्राधान्य दिलां. ताका लागून ह्या आंदोलना कडेन आडनदर जावची ना, हाची पुराय जतनाय घेतले. ज्या ज्या वेळार गोंयकारांक ह्या पक्षाची गरज लागतली त्या त्या वेळार लोकांच्या आदारा खातीर हो पक्ष सदांच तांच्या फाटल्यान घट उबो रावतलो, अशें आरजी आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. म्हादय न्हंयेचें अस्तित्व आनी तिच्या रक्षणा खातीर सरकारा कडल्यान गरजेचो वावर जावंक नाशिल्ल्यान म्हादयची आयज गोची जाल्या. ह्या संबंदांतलो अहवाल सरकाराक सादर केल्लो. ह्या अहवालांत न्हंयेच्या प्रवाहाचेर खूबशे म्हत्वाचे प्रकल्प उबारपा संबंदांत सुचोवणी केल्ली, मात ताची पूर्तता जावंक ना. हे संदीचो गैरफायदो घेवन कर्नाटक सरकारान आपलो डाव सादलो आनी न्हंयेचें उदक घुंवडावपा संबंदान केंद्रा कडल्यान पाचवो बावटो मेळयलो, अशी टिका इतिहास संशोधक आनी पर्यावरण मोगी नंदकुमार कामत हांणी केली.

न्हंयेचे बाबतींत गद्दारी करचों नाः कामत

म्हादय न्हंयेच्या संबंदांत राजकी इत्साशक्त उणी पडल्या. ही खऱ्यांनी दुखदिणी गजाल. म्हादय न्हंयेचें अस्तित्व तिगोवपा खातीर सध्याचें सरकार पुराय अपेशी थारलां. न्हंयेच्या अस्तित्वा संबंदांत आपणे घेतिल्ले भुमिकेक लागून कांय राजकी मनीस आपल्याक धमकी दितात. पूण हे न्हंये बाबतींत आपूण गद्दारी करचों ना, अशें पर्यावरण मोगी नंदकुमार कामत हांणी सांगलें.

राजकी पक्षांची इत्साशक्त म्हत्वाचीः बोरकार

म्हादय न्हंयेचें अस्तित्व तिगोवन उरचें हे खातीर राजकी पक्षांची इत्साशक्त म्हत्वाची आसा. मात भाजपा आनी ह्या सरकाराक तेंको दिवपी खूबश्या आमदारांनी म्हादय संबंदांत पुराय आडनदर केल्या. ताका लागून आरजी आमदार विरेश बोरकार हांणी हुस्को उक्तायलो. मात हे संबंदांत आपूण विधानसभेंत आवाज काडटलों, अशें तांणी सांगलें.