करासवाड्या वयलो कावला अड्डो काडात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पालिकेची नोटीस; 15 दिसांची मुजत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: करासवाडो म्हापशां बेकायदो तरेन चालू आशिल्लो कावला अड्डो 15 दिसां भितर काडचो अशी अंतीम नोटीस म्हापशें पालिकेन संबंदीत कावला अड्ड्याच्या धनयाक दिल्या.

हो बेकायदो कावला अड्डो मोहम्मद हबीब हांचे मालकीचो आसा. आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या बेकायदो कावला अड्ड्या आड म्हापशें पालिके कडेन ऑक्टोबर 2022 त कागाळ केल्ली. ते प्रमाण पालिकेचे मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार हांचे मुखार ह्या प्रकरणाची सुनावणी चालू आशिल्ली. सुमार 12 सुनावणे उपरांत मुख्याधिकाऱ्यान तो बेकायदो कावला अड्डो 15 दिसां भितर काडपाचो आदेश आशिल्ली नोटीस जारी केल्या. दिल्ले मुजतींत संबंदितान तो कावला अड्डो स्वता जावन काडलो ना जाल्यार पालिके वतीन कारवाय करतले आनी ताचो सगळो खर्च कावला अड्ड्याच्या धनया कडल्यान वसूल करतले, अशें ते नोटिशेंत स्पश्ट केलां.

बेकायदो गजाली सोंसचे नातः मनोज परब

आमदार विरेश बोरकार हांणी हे संबंदांत कागाळ केल्ली. पालिके कडेन सेगीत फाटपुरवण केले उपरांत मुख्याधिकाऱ्यान तो बेकायदो कावला अड्डो काडपाक सांगला. मुळांत पालिका तशेंच थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या शारांतल्या बेकायदो गजालींचेर नदर दवरून ताचेर कारवाय करपाची गरज आसता, पूण म्हापश्यां तशें जातना दिसना. आरजीचे कार्यकर्ते अशे तरेच्यो बेकायदो गजाली सोंसून घेवचे नात. फाटल्या दिसांनी कोलवाळच्या कावला अड्ड्याक भिरांकूळ उजो लागिल्लो. हे कावला अड्डे चडशे लोकवसतींत आसतात. उज्याचे दुर्घटणेक लागून मनशाच्या जिवाक धोको उप्रासपाक शकता. ताका लागून हे कावला अड्डे काडप गरजेचें आसा, अशें आरजी फुडारी मनोज परब हांणी म्हणलां.