ऑस्ट्रेलिया सेगीत 12वे खेपे सेमींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जेरेमी हेवार्डान पॅनल्टी कॉर्नराचेर केल्ल्या दोन गोलां नेटार ऑस्ट्रेलियेन काल स्पेनाक 4-3 अशा निसट्ट्या फरकान हारोवन सेगीत 12वे खेपे दादल्यांच्या संवसारीक हॉकी सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली.

ऑस्ट्रेलियेन 1986, 2010 आनी 2014त संवसारीक सर्त जिखल्या, जाल्यार 1978 उपरांत दरेकी संवसारीक सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयल्या.

स्पेनाचो मुखेली मार्क मिरालेसान क्वॉर्टरफायनलींत व्हड चूक केली ताका लागून फुडले फेरयेंत सुवात मेळोवपाचें सपन भंगलें.

निमाणो हुटर वाजपाक फकत चार मिनटां बाकी आसतना स्पेनाक पॅनल्टी स्ट्रोक मेळ्ळो. पूण, मुखेल्याक पॅनल्टी स्ट्रोकाक गोलान बदलपाक शक्य जालें ना. त्या वेळार स्पेन 3-4 असो फाटीं आशिल्लो. पॅनल्टी स्ट्रोकाचेर गोल जाल्लो जाल्यार मॅच पॅनल्टी शुटआवटांत पावतली आशिल्ली.

ऑस्ट्रेलिया आतां सेमी फायनलींत नॅदरलॅण्ड वा दक्षीण कोरिया हांच्या मदल्या जैतिवंता आड खेळटलो. 2018त ऑस्ट्रेलियेचो पंगड सेमी फायनलींत नॅदरलॅण्डा आड हारिल्लो.

हेवार्डान 33व्या आनी 37व्या मिनटाक पॅनल्टी कॉर्नराचेर गोल केले. ताचे खेरीत ऑस्ट्रेलिये वतीन फ्लिन ओगिलवीन 30व्या मिनटाक आनी मुखेली अरन जालेवस्कीन 32व्या मिनटाक मैदानी गोल केलो.

स्पेना वतीन झेवियर गिस्पर्टान 20व्या मिनटाक, मार्क रिकसेन्सान 24व्या मिनटाक आनी मार्क मिरालेसान 41व्या मिनटाक गोल केलो. स्पेन फाटले खेपे 13वे सुवातेर उरिल्लो.

स्पेनान बरी सुरवात केल्ली. तशेंच दुसरे क्वॉर्टरा मेरेन तो 2-0 असो मुखार आशिल्लो. ऑस्ट्रेलियेन उपरांत मॅचींत पुनरागमन केलें. ताणें आठ मिनटां भितर चार गोल करून स्पेनाचें सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाचें सपन भंगयलें. तिसऱ्या क्वॉर्टरांत ऑस्ट्रेलियेन तीन जाल्यार स्पेनान एक गोल केलो.