ऑस्ट्रेलियन ओपनांत ओसाका, व्हिनस खेळचीं नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन खेपेची ऑस्ट्रेलियन ओपन वस्ताद नाओमी ओसाका आनी व्हिनस विलियम्स हांणी दुखापतीक लागून अंदूं जावपी ऑस्ट्रेलियन ओपनांतल्यान फाटीं सरपाचो निर्णय घेतला.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 16 ते 29 जानेवारी मेरेन चलतली. ओसाकान 2019 आनी 2021त ऑस्ट्रेलियन ओपनाचो किताब जिखिल्लो. पूण, पोरूं तिचें आव्हान तिसरेच फेरयेंत सोंपिल्लें. ओसाकान अंदूं सर्तींतलें आपलें नांव फाटीं घेतिल्ल्यान तिचे सुवातेर युक्रेनाची दयाना यास्त्रेम्स्का मुख्य फेरयेंत पावली.

मजगतीं, 42 वर्सां पिरायेची विलियम्स एक सप्तका पयलीं ऑकलॅण्डांत जाल्ले मॅचींत खेळटना जखमी जाल्ली. तिका ऑस्ट्रेलियन ओपनांत वायल्ड कार्ड वरवीं प्रवेश दिल्लो. विम्बल्डन चार खेपे, जाल्यार अमेरिकन ओपन दोन खेपे जिखपी विलियम्साक ऑस्ट्रेलियन ओपनाचो किताब अजून जिखपाक जमूंक ना. 2003 आनी 2017चे ऑस्ट्रेलियन ओपनाचे फायनलींत पाविल्ली.

दादल्यांच्या एकोड्या गटांतलो पयल्या क्रमांकाचो कार्लोस अल्कराजान लेगीत ऑस्ट्रेलियन ओपनांतल्यान आपलें नांव फाटीं घेतलां. 19 वर्सां पिरायेचो अल्कराज पयले सुवातेर पावपी सगल्यांत उण्या पिरायेचो टॅनीस खेळगडो आसा.