एफसी गोवा मुखार नॉर्थ इस्टाचें आव्हान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एफसी गोवा इंडियन सुपर लिगेच्या (आयएसएल) प्ले ऑफाचे सर्तींत सवे सुवातेर आसा. ताका पांचवे सुवातेर आशिल्ल्या ओडिशा एफसीक फाटीं घालपाची संद आसा.

आयज गुवाहाटीच्या इंदिरा गांधी स्टेडियमाचेर ताची मॅच नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी आड जातली. सातवे सुवातेर आशिल्ल्या चेन्नयीयन एफसी आनी एफसी गोवा हांचे मदीं तीन गुणांचो फरक आसा. ताका लागून एफसी गोवा ही आघाडी आनीक घटमूट करपा खातीर मैदानांत देंवतलो.

फाटले लडतींत एफसी गोवाक सध्याचो वस्ताद हैदराबाद एफसी कडल्यान हार घेवची पडिल्ली. दुसरे वटेन नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी अंदूंच्या हंगामांतल्या दुसऱ्या जैताच्या सोदांत आसा. बंगळुरू एफसी आडचे फाटले मॅचींत नॉर्थ इस्ट युनायटेडान खर आव्हान दिल्लें. पूण, अखेरेक ताका हार घेवची पडिल्ली.

रोमेन फिलिपोटून फाटले मॅचींत गोल केल्लो. अंदूंच्या हंगामांतलो ताचो हो दुसरो गोल आशिल्लो. विलमार जॉर्डनाक सेगीत दुसरे मॅचींत गोल करपाक जमूंक ना. मुखेल प्रशिक्षक व्हिन्सेंझो अॅनेसे आयचे मॅची खातीर कांय प्रयोग करपाक शकता.

गोलकीपर मिर्शाद मिचून अंदूंच्या हंगामांत 45 गोल आडायल्यात. हेर खंयच्याच गोलकीपराक ताच्या लागसार लेगीत वचपाक शक्य जावंक ना.

एफसी गोवा आडची लडत निश्चीत सोंपी आसची ना. अंदूंच्या हंगामांतलो ताचो खेळ बरो जाला. अॅडू बेडिया हो अणभवी खेळगडो आसा आनी हो तांच्या येसाचो म्हत्वाचो धागो आसा. नोहा सदौही हो आनीक एक बरो खेळगडो एफसी गोवा कडेन आसा. ताणें साबार खेपे प्रतिस्पर्धी पंगडाक घाम काडला. आयचे मॅचींत आमच्या कडल्यान बरो खेळ जातलो अशी आस्त आसा अशें नॉर्थ इस्ट युनायटेडाच्या अॅनेसेन म्हणला.

एफसी गोवाक फाटले मॅचींत हैदराबादा आड हार घेवची पडिल्ली. अखेरच्या धा मिनटांनी बार्थोलोमेव अॅगबेचेन गोल करून हॅट्रीक केल्ली. मुख्य प्रशिक्षक कारक्लोस पेना हांणी हैदराबादा आड बळिश्ट पंगड मैदानांत देंवयिल्लो. पूण, ऑगबेचेक आडावपाक ताका जमूंक नाशिल्लें. ताका लागून आयचे मॅची खातीर पेना पंगडांत कांय बदल करपाक शकता. अलव्हारो ब्रॅजगेज हाच्या रुपान ताचे कडेन पर्याय आसा.

उरिल्ल्यो पांच लडती आमचे खातीर फायनली प्रमाण आसात. आमकां पयल्या स पंगडां मदीं रावपाक जाय आनी दरेक मॅच जिखपाक जाय. तीन गुण मेळोवपाचो आमचो यत्न आसतलो. नवीन प्रशिक्षक आयल्या उपरांत नॉर्थ इस्ट युनायटेडाचो खेळांत बरीच सुदारणां जाल्यात. तांणी एटीकेक हारयला. आनी ताका लागून तांच्या आड आमचो कस लागतलो अशें पेनान म्हणलें.

दोनूय पंगडां मदीं आतां मेरेन 17 मॅची जाल्यात. एफसी गोवान हातूंतल्यो 6 जाल्यार नॉर्थ इस्टान तीन मॅची जिखल्यात. आठ मॅची बादाबाद उरल्यात.