एटीएमांत पयशे जमा करपी गिरायकांक लुटप्याक अटक

दुबाविता सयत म्हापशेंचे पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुसऱ्या दुबावितान काडलो पळ

म्हापशें: भारतीय स्टेट बँकेच्या एटीएम मशिनाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या खात्यांत पयशे जमा करपी लोकांचे लक्ष विचलीत करून तांकां लुबाडपी दोगां चोरां मदल्या एकल्याक सुरक्षा रक्षकान धरलो. जाल्यार एकलो धांव मारपाक येसस्वी थारलो. म्हापशें पुलिसांनी दुबावीत राजेश दामोदर बेहेरा (रा. मुंबय, मूळ ओडिशा) हाका अटक केल्या.

ही चोरयेची घडणूक बुधवार 1 ते शुक्रार 3 मजगतीं घडिल्ली. ह्या प्रकरणांत बँकेचे सेवा वेवस्थापक शशिकांत परब हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या.

फाटल्या कांय दिसां सावन बँकेच्या एटीएम ई लॉबींत एटीएम मशिनाच्या आदारान आपल्या खात्यांत पयशे जमा करपी लोकांक लुबाडत आशिल्ल्याची म्हायती गिरायकांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांक दिल्ली. हो चोरयेचो प्रकार एटीएमाच्या सीसीटीव्ही फुटेजींत बंदिस्त जाल्लो.

ते प्रमाण बँकेन एटीएमांतल्या सुरक्षा रक्षकांक दक्ष रावपाची सुचोवणी केल्ली. शुक्रारा दनपारां एक गिरायक मशिनांत पयशे जमा करीत आसतना ताका मजत करपाचो यत्न सीसीटीव्ही फुटेजींत दुबावीत करीत आशिल्ल्याचें दिसतकूच ताका सुरक्षा रक्षकान धरलो. हीच संद सादून दुसऱ्या दुबावितान धांव मारली.

हो प्रकार बँक अधिकाऱ्यांनी म्हापशें पुलिसांक सांगलो आनी दुबाविताक पुलिसांचे सुवादीन केलो. उपरांत पुलिसांनी दुबाविता आड भादंसं च्या 380 कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. तशेंच गिरायकांचे चोरिल्ले 3 हजार रुपया रोखूय जप्त केली. फरारी दुबाविताचो सोद सुरू आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस सहाय्यक उपनिरिक्षक दिगंबर कांबळी करतात.

दुबावीत आरोप्यांनी फाटल्या 31 डिसेंबर दिसा ह्या एटीएम मशिनाच्या गिरायकाची सगल्यांत पयली लुबाडणूक केल्ली. ताचे उपरांत तांणी हो प्रकार चालूच दवरलो. एखादो जाण्टे पिरायेचो गिरायक पयशे जमा करपा खातीर एटीएम मशिना मुखार उबो रावले उपरांत ताचे कुशीक वचून रावप आनी मजत करपाचें नाटक करप. पयशे मशिनांत जमा केले उपरांत निमाणे एक्सेप्ट बटन मारपा वेळार दुबावीत त्या गिरायकाचें लक्ष हेर कडेन वळयताले आनी पयशे जमा जाल्ल्याचें सांगून तो गेले उपरांत रिजेक्ट बटन दामून ते पयशे लुट्टाले. ही चोरी करपाची तांची पद्दत आशिल्ली.