एकवटान काम केल्यार येस मेळटाच

स्नेहसंमेलनांत इनामां भेटयतना अध्यक्ष निलेश टोपले. वांगडा हेर मानेस्त. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलेश टोपले: दिवचल सम्राट क्लबा वतीन बोर्डें स्नेहसंमेलन उमेदीन मनयलें

दिवचल: एकवटान काम केल्यार येस मेळटाच. ताका लागून दरेका मंडळान एकवटान उपक्रम आयोजीत करपाक जाय. अशें केल्ल्यान आपलेपणाची भावना निर्माण जाता, अशें दिवचल सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष निलेश टोपले हांणी सांगलें. 

दिवचल सम्राट क्लब आनी नायक नगर विकास मंडळा वतीन बोर्डें हांगा स्नेहसंमेलन व्हडा उमेदीन मनयलें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून टोपले उलयताले. माचयेर श्री सिध्दी विनायक देवस्थानाचे अध्यक्ष देविदास जांभळे, सम्राट सचीव डॉ. प्रवीण सावंत, परिक्षक प्रथमेश बांदेकार, अंकूर पेडणेंकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

स्नेहसंमेलनाची सुरवात मानेस्तां हस्तुकीं दिवली पेटोवन जाली. ह्या वेळार मानिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिद्धी विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी नायक नगर विकास मंडळ हांणी आयोजीत केल्ल्या दिपोत्सवा निमतान विवीध सर्तींच्या जैतिवंतांक मानेस्तां हस्तुकीं इनामां भेटलीं. 

ह्या वेळार सम्राट क्लबाचे सचीव डॉ. प्रवीण सावंत हांणी आपले विचार मांडटना महिला मंडळाची तोखणाय केली. तांणी उत्कृश्ठपणान कार्यावळीची आखणी करून बरे तरेन संमेलन सादर केलें अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तांणी सम्राट क्लब घेवपी विवीध उपक्रमांची म्हायती दिली. 

देवीदास जांभळे हांणी मार्गदर्शन केलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन जान्हवी रामकृष्ण गर्दे हांणी केलें. 

लोचन गोसावी हांणी येवकार दिलो. शितल बेतकेकार हांणी उपकार मानले. चेंदवनकार हांणी विशेश सहकार्य केलें. 

नायक नगर बोर्डें हांगच्या बालगोपाळांनी आनी बायलांनी विवीध कार्यावळी सादर करून रसिकांचीं मनां जिकलीं. कार्यावळ येसस्वी करपा खातीर समन्ययक सम्राट बाळकृष्ण वेर्णेंकार आनी दिवचल सम्राट क्लबाच्या हेर पदाधिकार्‍यांनी विशेश मेहनत घेतली.