इंग्लंडाची दुसरे टॅस्टीचेर पकड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान न्युझिलॅण्डा आड चालू आशिल्ले दुसरे टॅस्टीचेर इंग्लंडान आपलो पुर्ण शेक दवरला. ताणें आपलो पयलो डाव 8 बाद 435चेर घोशीत केलो. ते उपरांत न्युझिलॅण्डाच्यो 138 धांवड्यांचेर सात विकेटी घेतल्यो. अशे तरेन न्युझिलॅण्डाचो पंगड इंग्लंडाचे धांवसंख्ये पसून अजून 297 धांवड्यांनी फाटीं आसा.

इंग्लंडान काल दुसऱ्या दिसा 3 बाद 315 धांवड्यां वयल्यान मुखार खेळपाक सुरवात केली. 184 धांवड्यांचेर खेळपी हॅरी ब्रुक्स दुसऱ्या दिसा फकत दोन धांवड्योच करपाक शकलो आनी 186चेर बाद जालो. जाल्यार जो रुट 153चेर नाबाद उरलो. न्युझिलॅण्डा वतीन मॅट हॅन्रीन चार विकेटी घेतल्यो.

दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार न्युझिलॅण्डान 435 धांवड्यांक जाप दितना पयल्या डावांत 138चेर सात विकेटी वगडायल्यो.

विकेटकीपर बॅट्समन टॉम ब्लॅंडल 25 आनी मुखेली टिम सावथी 23 धांवड्यांचेर नाबाद आसा. इंग्लंडाचो फास्ट बॉलर जेम्स अॅण्डरसन आनी जॅक लीच हाणें दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो. स्टुअर्ट ब्रॉडाक एक विकेट फावो जाली.

न्युझिलॅण्डाच्या डावाक बाबत सुरवात जाली. ओपनर टॉम लॅथम आनी डॅव्हन कॉन्वे डावाची सुरवात मैदानांत देंवले. कॉन्वे खातें उगडचे पयलींच तंबूंत परतलो. ताका अॅण्डरसनान बाद केलो. लॅथम (35), विलियम्सन (4), विल यंग (2), हॅन्री निकोल्स (30), डॅरिल मिचेल (13) आनी मायकल ब्रेसवेल (6) रोखडेच बाद जाले. दोन टॅस्टींचे माळेंत इंग्लंड 1-0 असो मुखार आसा.