आरजीची म्हादय पदयात्रा सत्तरींत आडायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तणावाची परिस्थिती; म्हाऊस पंचायतीची हरकत

वाळपय: म्हादय न्हंय वाटावपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान (आरजी) काल सावन सत्तरी म्हालांतल्यान पदयात्रेक सुरवात केली. पूण सत्तरींतल्या म्हाऊस पंचायतीन हे विशीं हरकत घेतिल्ल्यान पुलीस, उपजिल्होधिकारी हांणी ही पदयात्रा ठाणें आनी कोपाड्ड्यां आडायली. हाका लागून रातीं उसरां मेरेन तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली.

आरजीन म्हादय न्हंये विशीं लोकजागृताय करपा खातीर पदयात्रेचें आयोजन केल्लें. ही यात्रा काल सावन सत्तरी म्हालांतल्यान सुरू करपाचो निर्णय पक्षान घेतिल्लो. ते प्रमाण सांजवेळा 4 वरांचेर ठाणें पंचायत मैदाना वयल्यान ही पदयात्रा सुरवात केल्ली. पूण पदयात्रा सुरू जावचे पयलींच थळावे पुलीस, उपजिल्होधिकारी, मामलेदार घडणूक थळार धांव घेवन ही पदयात्रा आडायली. म्हाऊस पंचायतीन हे विशीं हरकत घेवपी पत्र उपजिल्होधिकाऱ्याक सादर केल्ल्यान ही पदयात्रा काडची न्हय अशी विनंती ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी केली.

ह्या वेळार पक्षाचे फुडारी मनोज परब, आमदार विरेश बाेरकार आनी हेर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेटाची हरकत घेतली. हे पदयात्रेक परवानगी नाशिल्ल्यान ही पदयात्रा आडायिल्ल्याचें ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. उपरांत खूबसो वेळ जाल्ले चर्चेंत परवानगी घेवची अशे तरेची सुचोवणी उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांणी केली. ते प्रमाण पक्षा वतीन परवानगी दिवपा संबंदी अर्ज उपजिल्होधिकाऱ्यांक सादर केलो. पूण तो भायरावन हे पदयात्रेक लागून कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान परवानगी दिवंक शकनात अशें स्पश्ट केलें.

मजगतीं, हे पदयात्रेक हरकत घेवपाचो यत्न थळाव्यांनी केलो. पूण दोगांय मजगतीं शाब्दीक चकमक पळोवंक मेळ्ळी. आंदोलनकर्ते आक्रमक जाल्ल्यान परिस्थिती कांय प्रमाणांत तणावाची जाल्ली.

सत्तरी म्हालाचे उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब आनी पुलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते रातीं उसरां मेरेन घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले.