आयआयटी दक्षीण गोंयांत जातलीः डॉ. प्रमाेद सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांत आयआयटी प्रकल्प दक्षीण गोंयांत जातलो. सरकार जाग्याचो सोद घेत आसा. जाग्याची निवड करून सगली प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत सरकार घोशणा करतलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

आयआयटी खातीर सांगें सयत केपेंच्या जाग्याचो पर्याय आसा. सांगेंचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हे सांग्यार आयआयटी स्थापन करपाक इत्सूक आसात. सांग्यार जाग्याची निवड जावन सर्वेक्षण पुराय जाल्लें. दोंगराक लागून केंद्रान हो जागो अमान्य केलो. सांग्यार आनीक जागे आसात. पर्यायी जागो सांग्यार आशिल्ल्यान आयआयटी सांग्यार जातली अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलां. केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी किटला हांगाचो जागो आयआयटी खातीर सुचयला. किटला हांगा डिफेन्स एक्स्पो जाल्ले 12 लाख चौखण मिटर जाग्याचेर आयआयटी जावपाक हरकत ना. सरकारान विचार करचो अशी मागणी आमदार एल्टन डिकोस्टान केल्या.

आयआयटी खातीर पयलीं 15 लाख चौखण मिटर जमनीची गरज आशिल्ली. गोंय ल्हान राज्य आसा. इतली जमीन गोंयांत उपलब्ध जावंक शकना. हाका लागून गोंया खातीर केंद्रान जमनीची मर्यादा 7.5 लाख चौखण मिटराचेर हाडली. सांगें वाठारांत जे सुवातेची निवड जाल्ली तातूंत दोंगराळ वाठार चड आसा. 3 लाख चौखण मिटर सुवातेंत दोंगर आसा. हाचेर उपाय म्हूण कुशीची 2 लाख चौखण मिटर जमीन सरकार विकती घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो.

सांग्यार जे सुवातेची निवड जाल्या थंय आयआयटी उबारपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केलो. ही जमीन शेतजमीन आसा. शेताचेर दावो करीत ग्रामस्थांनी प्रकल्पा आड आंदोलन सुरू केलें. केंद्रान सुवात अमान्य थारायिल्ली आसली तरी लागची जमीन संपादन करपाचो उपाय तांणी सुचयला.

केंद्रान गोंया खातीर 2014 वर्सा आयआयटीक मान्यताय दिल्ली, सध्या अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांत आयआयटी सुरू जाल्या. कायमस्वरूपी कॅम्पस उबारपा खातीर गोंय सरकार सुवातेचो सोद घेता. हाचे पयलीं काणकोण आनी मेळावलीच्या सुवातेची निवड जाल्ली. दोनूय कडेन विरोध जालो. आयआयटी खातीर जाग्याचो सोद सुरू आसा.