आगळी सायकल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतां व्यायाम करपाचें ट्रेडमिल यंत्र रस्त्या वयल्यान जाय थंय व्हरूं येता. हय. पूण सायकलीच्या रुपांत. व्यायामूय जालो आनी प्रदुशणूय जावपाची भिरांत ना.