अजीत केरकार हांकां डॉ. पी दयानंद पै रंगश्रेश्ठ पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. विद्या पै हांकां डॉ. पी दयानंद पै अनुवाद पुरस्कार

मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राची घोशणा

मंगळूर: गोंयचे नामनेचे ज्येश्ठ रंगकर्मी अजीत केरकार हांकां कोंकणी रंगमाचयेक दिल्ल्या योगदाना खातीर डॉ. पी. दयानंद पै रंगश्रेश्ठ पुरस्कार जाल्यार अनुवादाच्या मळार केल्ल्या वावराची दखल म्हणून डॉ. विद्या पै हांकां डॉ. पी. दयानंद पै अनुवाद पुरस्कार मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रान जाहीर केला.

1 लाख रुपया रोख, यादस्तीक, शाल श्रीफळ अशा स्वरुपाचे हे पुरस्कार येता त्या 9 फेब्रुवारी दिसा विश्व कोंकणी केंद्राच्या संकुलांत जावपी भव्य सुवाळ्यांत मानेस्तांचे हस्तुकीं भेटयतले.

अजीत केरकार हांणी फाटलीं पांच दसकां कोंकणी रंगमाची गिरेस्त करपा खातीर खूब व्हडलें योगदान दिलां. दोरेमीफा, तुळाभार, एवं इंद्रजीत, पिंपळ पेटला, चैतन्याक मठ ना अशा साबार नाटकांतल्याे तांच्यो भुमिका रसिकांचे यादींत उरल्यात. केरकार हांणी आपलें जिवीत आनी प्रतिभा रंगदेवतेच्या पांयांर अर्पण केल्या. कोंकणी नाटक व्हड करपाच्या वावरांत तांचो वांटो व्हडलो आसा. तांच्या ह्या कार्याक लागूनच ह्या प्रतिश्ठेच्या पुरस्कारा खातीर निवड जावंक पावली. तांकां मेळिल्ल्या ह्या पुरस्काराक लागून तांच्या चाहत्यांनी आनंद उक्तायला.

डॉ. विद्या पै हांणी कोंकणी साहित्य इंग्लीश आनी हेर भासांनी पावोवपाक भोव मोलादीक काम केलां आनी करीत आसा. नामनेचे कोंकणी लेखक पुंडलीक नायक हांची गाजिल्ली अच्छेव ही कादंबरीय तांणीच इग्लीशींत अनुवादीत केल्ली. तांच्या लांब काळाच्या अनुवादाच्या मळा वयले सेवेचो गौरव करपा खातीर तांची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड केल्या.

अजीत केरकार हांणी आपलें जिवीत रंगभुंयेक दिलें. ते गोंयांतले श्रेश्ठ रंगकर्मी, अशें सांगून विश्व कोंकणी केंद्रान योग्य कलाकाराचो गौरव केलाे अशी प्रतिक्रिया जेश्ठ रंगकर्मी अशोक नायक हांणी उक्तायली. रंगश्रेश्ठ पुरस्काराचे परिक्षक म्हणून डॉ. जी. जी. लक्ष्मण, संजीव वेरेंकार, मुरलीधर शणोय, ज्यॉन पेरमानूर हांणी जाल्यार अनुवादाच्या पुरस्कारा खातीर डॉ. किरण बुडकुले, मेल्वीन रोड्रिगीश, पय्यनूर रमेश पै आनी गोकुळदास प्रभू हांणी काम पळयलें.