अंदूच्या आयपीएलांत खेळनास्तनाय ऋषभ पंताक मेळटलो पुराय पगार दिल्ली कॅपिटल्स न्हय, बीसीसीआय दितलें पयशे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबय- कार अपघातांत जखमी जाल्लो भारताचो स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंताच्या धोपराक मुंबयंत शस्त्रक्रिया केली. तो बरो जावपाक स म्हयन्यां परस चड वेळ लागपाक शकता. 2023च्या आयपीएलांत तो खेळपाक शकचो ना. खेळलो ना जाल्यार ताका 16 कोटी रुपया मेळटले काय ना हो प्रश्न आशिल्लो. ऋषभाच्या दिल्ली कॅपिटल्सान ताका पंगडांत दवोरलां. ताका पुराय पयशे मेळटले, मात ते दिल्ली कॅपिटल्स न्हय जाल्यार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) दितलें.
ऋषभाच्या फाटल्यान बीसीसीआय खंबीरपणान उबें आसा. ताचेर चल्ल्यांत त्या उपचाराचो खर्च बीसीसीआय करता. ताका आयपीएलांत खेळपाचे सगळे 16 कोटी रुपया मेळटले. इतलेंच न्हय तर केंद्रीय कबलाती खाता ताका मेळपाच्या वर्सुकी रिटेनरशीप फी खातीर मंडल 5 कोटी रुपये दितले. ऋषफ फुडले स म्हयने क्रिकेट खेळपाक शकचो ना हें ताचें कारण आसा.
दिल्ली कॅपिटल्सान ऋषभाक 16 कोटी रुपयांक विकतें घेतिल्लें. तशेंच ताका आयपीएल 2023 खातीर कायम दवोरलां. ताका आयपीएल पगार बीसीसीआय दितलें. ताका कारण आसा एक नेम. वास्तवीक सगळ्या केंद्रीय कबलात केल्ल्या खेळगड्यांचो विमो काडटात. बीसीसीआय नेमा प्रमाण ह्या खेळगड्यांत दुखापतीक लागून आयपीएलांत भायर रावचें पडल्यार बीसीसीआय कडल्यान ताका पुराय मोबदलो दितात. आनी ते पयशें विमो कंपनी दिता.
ऋषभ पंताक बीसीसीआयन 2020-21 सिझना खातीर केंद्रीय कबलात वळेरेंत अ श्रेणींत सुवात दिल्या. तातूंत आशिल्ल्या खेळगड्याक वर्सुकी रिटेनरशीप फी म्हणून 5 कोटी रुपया मेळतात. ऋषभ बरोच तेप क्रिकेट पसून पयस रावतलो. अशे परिस्थितींत बीसीसीआयन ताका हे पयशे दिवपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल 2022चे पयलीं दीपक चहराक दुखापत जाल्ली. ताका चेन्नय सुपरकिंग्सान 14 कोटीक विकतें घेतिल्लें आनी बीसीसीआयन ताका पुराय रक्कम दिल्ली.