आठ दिसांत पणजी जिमखाना जमनीचो सर्व्हेः खेळां मंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी​ जमीन बळकावप्यांचेर जातली कायदेशीर कारवाय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पणजेंतल्या जिमखान्याच्या जमनीचो फुडल्या आठ दिसांत सर्व्हे जातलो. सरकारी जमीन कोणाकूच बळकावपाक दिवचे नात. तसो कोणी यत्न केल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सोमारा दिल्या.
खेळां खात्याचे जमनीचेर पणजी जिमखानान अतिक्रमण केल्ल्याची खबर ‘भांगरभूंय’त प्रसिद्ध जाले उपरांत ह्या खबरेची दखल घेवन खेळां मंत्री गावडे हांणी जिमखाना मैदानाचो पळोवणी करपाचे जाहीर केल्ले. ते प्रमाण गावडे हांणी सोमारा सकाळीं खेळां खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत मैदानाची पळोवणी करून नियाळ घेतलो. ते उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
2012त पणजी जिमखानान महसूल खात्या कडेन कबलात करून 49 हजार चौखम मिटरांतल्यान 30 हजार चौ. मि. जमीन घेतिल्ली. ताका लागून 19 हजार चौ. मि. उरप गरजेचें. पूण नियाळा मजगतीं 19 हजार चा. मिटरांतली साडेतीन हजार चौ. मि. जमनीचेर जिमखानान अतिक्रमण केल्ल्याचे दिसून आयले. ताका लागून फुडल्या आठ दिसांत सरकारी आनी जिमखाना अशा दोगांच्या सर्व्हेयरा वरवीं हे जमनीचो जोड रितीन सर्व्हे करपाचे निर्देश आपूण खेळां खात्याक दिसात. हातूंतल्यान खरे कितें फट कितें ते भायर येतले, अशें खेळां मंत्री गावडे हांणी म्हणलें.