2024 तली लोकसभा वेंचणूक म्हजी निमाणीः फ्रांसीस सार्दीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांवः जायत्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपले कडेन संपर्क करून 2024 तली लोकसभा वेंचणूक लडोवची अशी मागणी केल्या. जर काँग्रेस पक्षान ह्या वेळारूय आपणाक उमेदवारी दिल्यार 2024त जावपी लोकसभा वेंचणूक लडयतलो. तशेंच 2024 तली वेंचणूक आपली निमाणी आसतली, अशें काँग्रेस फुडारी तशेंच दक्षीण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी सांगलें.
दक्षीण गोंय जिल्हो काँग्रेस कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पक्षान उमेदवारी दिल्यार 2024 तली वेंचणूक लडयतलो. तशेंच ही आपली निमाणी वेंचणूक आसतली अशें तांणी सांगलें.
मजगतीं, राज्यांतलो खण वेवसाय बंद जाले उपरांत ट्रक धनयांचें व्हड अर्थीक लुकसाण जालां. आतां केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण राज्य सरकारान 15 वर्सां पुराय जाल्लीं वाहनां कावलांत काडपाचे आदेश दिल्यात. ट्रक धनयांनी अजुनूय ट्रकाचे हप्ते फारीक करूंक नासतना, तशेंच काम नासतना वाहनां कावलांत काडल्यार हे समस्येंत आनींक वाड जातली. सरकारान मनीसपणाचे नदरेन ह्या ट्रक धनयांचो विचार करचो, अशें सार्दीन हांणी म्हणलें.