हरवळेंच्या उपसरपंच पदार ममता दिवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याचें पंचायतीक सहकार्य : राजू मळीक

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या सगळ्यांत ल्हान हरवळें ग्रामपंचायत कार्यालयांत हालींच उपसरपंच पदाची निवड जाली. हातूंत ममता दिवकर हांची बिनविरोध निवड जाली. गुरुप्रसाद नायक हांणी तिचें नांव सुचयलें जाल्यार नंदिनी मळीक हांणी अनुमोदन दिलें. दिवचल गट विकास कार्यालयीन अधिकारी प्रतापराव राणे हांणी निरीक्षक म्हणून काम पळयलेें. सचीव प्रजनांद नायक बोरकार हांणी सहकार्य केलें.

 ह्या वेळार सरपंच राजू मळीक, पंच गुरुप्रसाद नायक, नंदीनी मळीक, ममता दिवकार, अंकूश मळीक हाजीर आशिल्लीं.

सांखळे मतदार संघांतली हरवळें ग्रामपंचायत जरी ल्हान आसा तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आमकां पुरायेन सहकार्य फावो जालां. गांवची सामाजीक आनी अर्थीक उदरगत करपा खातीर आमी पंचायत वांगडी एकवटान काम करतां. गांवची बेरोजगारी पयस करपा खातीर आमी आमचे तरेन सदांच यत्न करता, अशें सरपंच राजू मळीक हांणी सांगलें. 

फाटलीं धा वर्सां हरवळें गांवच्या पुरायेन उदरगती खातीर गांवचे पंचायत समिती वांगडी काम करतात. हातूंत आपलो वांटो आसचो म्हणून आपणें लोकसेवा करपाचो निर्णय घेतलो. आयज आपूण उपसरपंच जाली. फुडें लोकांच्यो समस्या सोडोवपा कडेन विशेश लक्ष दितले, अशें नवी उपसरपंच ममता दिवकार हांणी सांगलें.