सोऱ्याचे तस्करी प्रकरणांत घरकाराक बेकायदो अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घरकान्नीचो दावो; गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल

पणजी: गोंयच्यान आंध्र प्रदेशांत सोऱ्याची तस्करी केल्ल्या प्रकरणांत मडगांव सावन बोनावेंचर डिसोझा हाका बेकायदो अटक करून व्हेल्ल्याचो दावो ताचे घरकान्नीन केला. ह्या प्रतरणांत तिणें मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. हाची दखल घेवन खंडपिठान 8 जून पयलीं आंध्र प्रदेशांतल्या अबकारी अधिकाऱ्यांक आनी पुलिसांक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडपाचो आदेश जारी केला.

ह्या प्रकरणांत बोनावेंचर डिसोझा हांची घरकान्न कोन्सेसांव डिसोझा हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. तातूंत तांणी गोंय सरकार, मडगांव पुलीस, आंध्र प्रदेशांतल्या विशेश अंमलबजावणी ब्युरो, आंध्र प्रदेश पुलीस आनी हेरांक प्रतिवादी केल्यात.

हातूंत तांणी आपल्या घरकाराक 20 एप्रील 2022 दिसा रातच्या 11.30 वरांचेर मडगांव पुलीस स्टेशनार आंध्र प्रदेशांतल्या एका सोऱ्याचे तस्करी प्रकरणांत अबकारी खात्यांत दाखल केल्ल्या गुन्यांवा विशीं चवकशी करपा खातीर घेवन गेल्ले. उपरांत आपल्या घरकारान 21वेर फांतोडेर 3 वरांचेर थळाव्या पयलो वर्ग न्यायाधिशांच्या घरा जामीन अर्ज दाखल केल्लो. त्या वेळार न्यायालयान संबंदीत अर्ज सकाळीं 10 वरांचेर सुनावणी खातीर घेतले अशें स्पश्ट केल्लें.

मजगतीं, आंध्र प्रदेशांतल्या विशेश अंमलबजावणी विभागान आपल्या घरकाराक सकाळीं न्यायाधिशा मुखार हजर करिनासतना फांतोडेर 3.30 वरांचेर मडगांव सावन आंध्र प्रदेशांत व्हेल्ल्याचो मुद्दो याचिकेंत मांडला. हाची दखल घेवन खंडपिठान फाटले सुनावणे वेळार मडगांव पुलीस, आंध्र प्रदेशांतले विशेश अंमलबजावणी ब्युरोचे निरिक्षक के. पी. किशाेर, पुलीस निरिक्षक हुसेन बाशा हांकां खंडपिठांत हाजीर रावपाचो आदेश जारी केल्लो.

ते प्रमाण वयले अधिकारी हाजीर रावन अटके विशीं खंडपिठाक म्हायती दिली. बोनावेंचर हांकां विशेश अंमलबजावणी ब्युरोच्या गोंयांतल्यान सोऱ्याची तस्करी प्रकरणांत अटक केल्ल्याची म्हायती सादर केली. तशेंच बोनावेंचराक गोंयांतल्यान व्हेले उपरांत ताका 22 एप्रील 2022 दिसा रातीं आंध्र प्रदेशांतल्या न्यायालयांत हजर करून रिमांड घेतिल्ल्याची म्हायती सादर केली. तशेंच 17 वरां प्रवास धरत नाशिल्ल्याची म्हायती सादर केली. हाची दखल घेवन खंडपिठान वयलो आदेश जारी केला. हाचे बगर संबंदीत अधिकाऱ्यांक वकिला वतीन बाजू मांडपाक मेकळीक दिल्या.