सेरुला कोमुनिदादचो अॅश्ली लोबोअध्यक्ष, पीटर मार्टिन्स अॅटर्नी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः सुरुला कोमुनिदादचे आयतारा जाल्ले वेंचणुकेंत अॅश्ली लोबो अध्यक्ष आनी पीटर मार्टिन्स अॅटर्नी म्हणून वेंचून आयले. पर्वरी हांगच्या गाडगे म्हाराज हॉलांत कोमुनिदादची नवी काार्यकारी समिती वेंचून काडपा खातीर वेंचणूक जाली. पीटर मार्टिन्स आनी युवरिको मस्कारेन्हास हांचे पंगड वेंचणुकेंत प्रतीस्पर्धी म्हणून आशिल्ले.
अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेंत अॅश्ली लोबो हांणी युवरिको मस्कारेन्हाक हाका 377 मतांनी हारयलें. लोबा हांका 429 आनी मस्कारेन्हास हाका फकत 52 मतां मेळ्ळीं.
2022-25 वर्सां खातीरचे कार्यकारी समितीचेर मार्टिन्स पंगडातले वांगडी विरोधाविणे वेंचून आयिल्ले. तातूंत पुरुषोत्तम शिरोडकार (राखीव अॅटन्री), प्रकाश शेट्ये (राखीव अध्यक्ष), गोविंदराज शेट तानावडे (भांडारी), दिलीपकुमार म्हांबरे (राखीव भांडारी) हांचो आसपाव आसा.
कडक पुलीस बंदोबस्तांत वेंचणूक जाली. पुलीस निरीक्षक अनंत गांवकार पुलीस पंगडा सयत गाडगे हॉलांत हाजीर आशिल्लो. गांवकार आऩी भागधारकांच्या रजिस्ट्रेशना उपरांत सकाळी 11.30 वरांचेर वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली. बार्देशाचो मामलेदार दशरथ गांवस हांणी 504 मतदार हाजीर आसात अशें जाहीर करून आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराक हात दाखोवन तेंको आसा अशें दाखोवचें अशें सांगलें.
नव्या जणकारांचें रजिस्ट्रेशन करतले अशें नवो अॅटर्जी पीटर मार्टिन्स हांणी उपरांत पत्रकारांक सांगलें. 2014 तें 2018 मेरेनचो जण गांवकारांक दितले अशें तांणी ह्या वेळार जाहीर केलें. कोमुनिदाद गांवकारांचो कोणूय सोयरे मेल्यार तांच्या निमण्या विधी खातीर कोमुनिदाद 10 हजार रुपये दितली अशेंय तांणी सांगलें. कोमुनिदादची जी जमीन आसा ती फुडले पिळगे खातीर राखीव दवोरतले अशें तांणी सांगलें.