सुहैलाचो सांगाती अल्ताफाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमीन बळकावपाचें प्रकरण; एसआयटीची केरळांत कारवाय

भांगरभूंय  । प्रतिनिधी

म्हापशें: बनावट कागदपत्रां तयार करून जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत विशेश तपास पंगडान (एसआयटी) अल्ताफ सी. ए. (31, रा. कासारगोड केरळ) ह्या दुबाविताक अटक केली.

दुबावीत अल्ताफान एमबीएचें शिक्षण घेतलां. नोकरे खातीर तो गोंयांत आयिल्लो. गोंयांत आयले उपरांत नोकरी सोदतना ताची वळख दुबावीत सुहैलाच्या एका कामगारा कडेन जाली. ताणें ताची भेट सुहेला कडेन घडोवन हाडली. आमकां जाय ती जमनीची कागदपत्रां संकेतस्थळा वयल्यान काडून दिवपा खातीर सुहैल हाणें ताका कामाक दवरलो. नागवें हडफड्यां अल्ताफाक भाड्याचे कुडींत दलरलो. थंयच्यानूच तो कागदपत्रां डावनलोड करपाचों काम करतालो.

जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत मोबमेमद सुहैल शफीचो अल्ताफ तंत्रीक सहाय्यक म्हूण काम करतालो. चवकशे वेळार मोहम्मद सुहैलान दुबावीत अल्ताफाचें नांव सांगलें. ते प्रमाण ताका उखलचे खातीर एसआयटी 28 जूनाक केरळाक गेल्ले. कासारगोड वाठारांत दुबावीत आसा, अशी म्हायती मेळटाच विद्यानगर पुलिशेच्या आदारान उपनिरिक्षक योगेश पाडलोस्कार, हवालदार इर्शाद वाटांगी आनी कॉन्स्टेबल महाबळेश्वर सावंत ह्या पंगडान बुधवारा दुबाविताक ताब्यांत घेतलो आनी बिरेस्तारा गोंयांत हाडून रितसर अटक केली. दुबाविताक म्हापशें न्यायालयान चार दीस पुलीस कोठडेंत दवरपाचो आदेश दिला.

अल्ताफाक मेळटाले घसघशीत पयशे…

दुबावीत मोहम्मद सुहैल शफी हो दुबावीत अल्ताफाक सर्वे क्रमांक तपासपाक सांगतालो. गुगलाच्या आदारान दुबावीत सरकारी संकेतस्थळाचेर वचून जमनीचो एक चवदाचो उतारो आनी हेर कागदपत्रां डावनलोड करून सुहैलाक दितालो. उपरांत दुबावीत पुरातत्व खात्या कडल्यान हीं कागदपत्रां बदलतालो आनी ते उपरांत तो बनावट कागदपत्रां तयार करून जमीन बळकायतालो. ह्या कामा खातीर दुबावीत सुहैल दुबावीत अल्ताफाक घसघशीत पयशे दितालो.

गोंयांतले सांगाती अजून मेकळे…

जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांतलो मास्टरमायंड मोहम्मद सुहैल शफी होच आशिल्ल्याचें मुळावे पुलीस चवशेंतल्यान स्पश्ट जालां. गोंयांतल्या आपल्या सांगात्यांच्या नांवां विशीं ताणें तपासा वेळार एक अक्षरूय तोंडांतल्यान काडूंक ना. पूण गोंया भायल्या सांगात्यांची नांवां ताणें उक्तीं केल्यांत. ताका लागून गोंयांतले ताचे सांगाती अजून मेकळे भोंवतात.