सुभाष वेलिंगकार हांका हिंदूं मोगींचो तेकोः रमेश नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः फ्रान्सिस झेवियर आनी तांच्या पुर्गुगेज वांगड्यांनी आमच्या पूर्वजांचो सुमारा भायर छळ केलो. बाटाबाटी करून धर्मांतरा केली. देवळां मोडली. हो इतिहास आसा. हिंदू रक्षा म्हाआघाडीचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी झेवियर संबंदी केल्ल्या विधानाक आमचो पुराय तेंको आसा. परशूराम जयंती दिसा सगल्यांनी एकठांय जावन वेलिंगकार हांका प्रोत्साहन दिवचें अशें हिंदू मोगी आनी शिवसेनेचो आदलो राज्य प्रमुख रमेश नायक हांणी मागलां.
म्हापश्यांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत नायक उलयताले. ताच्या वांगडा हिंदू जनजागृती समितीचो जयेश थळी, भारत माता की जय संघटनेचो अभ्य सामंत आनी हिंदूत्वादी संघटनेचो प्रसाद दळवी आशिल्लो. नायक हांणी फुडें सांगलें कीं चर्चिल आलेमांव हांणी इतिहासाचो अभ्यास करचो. फ्रान्सिस झेवियरान त्या वेळार कितें केल्लें ताची म्हायती घेवची. झेवियर आनी ताच्या सांगात्यांनी गोंयकारांचेर अत्याचार केले. पोरण्या गोंयांतलो हात कातरो खांबो ताचें उदाहरण आसा. कुंकळ्ळी हांगचें देसाय कुटूंब पोर्तुगेजांनी केल्ले बाटाबाटीचो पुराय इतिहास सांगता. ‘डी नॅशनलायझेशन ऑफ गोवा’ हें पुस्तक बरोबन टी बी कुन्हा सारक्या राष्ट्रमोगींनी सत्य संवसारा सामकार हाडलां अशें रमेश नायक हांणी सांगलें.
धर्मांतराचें सत सामकार हाडपी सुभाष वेलिंगकार हांका अराष्ट्रीय थारावन तांचेर कारवाय करपाची मागणी करपी चर्चिल आलेमांव हांची बौद्धिक पातळी कितली तें दिसून येता, अशें जयेश  थळी हांणी सांगले. रिलिझींग गोवा फालल्स  हाका गोंयांत धर्मीक तेढ तयार करपाची ना जाल्यार इतिहास आयचे पिळगे सामकार दवोरपाक जाय. आमच्या पूर्वजांचेर जाल्ले अन्याय आयचे पिळगेक समजपाक जाय अशें अभय सामंत हांणी सांगलें.