सिराजान इंग्लंडाक 284 धांवड्यांत गुठलायलेंः भारताक 150ची आघाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
एजबस्टनः कॅप्टन जसप्रीत बुमराहान सुरवेक 3 बाद 44 अशी स्थिती केल्या उपरांत खेळाच्या तिसऱ्या दिसा मोहम्मद सिराजान 4 विकेटी घेवन इंग्लंडाचो पयलो डाव 284 धांवड्यांत गुठलावन भारताक 132 धांवड्याची आघाडी मेळोवन दिली. भारतान आपल्या दुसऱ्या डावांत 1 बाद 25 धांवड्यो केल्ल्यान ते 150 धांवड्यांनी फुडें आसात. भारताचो ओपनर शुभमन गिलाक पयलेच ओव्हरींत जेम्स एँडरसनान 3 धांवड्यांत बाद केलो. चेतेश्वर पुजारा आनी हनुमा विहारी खेळटात.
जॉनी बेयरस्टोच्या शेंकड्याक (106) लागून इंग्लंडान पयल्या डावांत साल्वार केलें. सध्या फॉर्मांत आशिल्ल्या बेयरस्टोचें व्हो 11 वो शेंकडो आसा. ताणे 140 बॉलांत 14 चौके आनी 2 सक्यांनी शेंकडो केलो. मोहम्मद शमीच्या बॉलाचेर विराट कोहलीन ताची कॅच घेतली. टेस्ट क्रिकेटांतली  बेयरस्टोचें व्हो सेगीत तिसरो शेंकडो आसा. हाचे पयलीं ताणे न्यूझिलंडा आड 136 आनी 162 धांवड्यो केल्ल्यो. अदूंचो व्हो ताचो 5वो शेंकडो थारलो.
इंग्लंडाचो कॅप्टन बेस स्टोक्साक शार्दुल ठाकुरान आवट केलो.  बुमराहान ताची बरी कॅच घेतली. 36 बॉलांत ताणे 25 धांवड्यो केल्यो. शमीच्या बॉलार शादुर्लान ताची एक सोपी कॅच सोडल्ली. बेयरस्टो वांगडा ताणे 6वे विकेटी खातीर 85 धांवड्यांची भागिदारी केली. उपरांत बिलिंगा (36) वांगडा 7वे विकेटी खातीर 92 धांवड्यांची भागिदारी करून डाव साल्वार केल्या उपरांत बेयरस्टोक मोहम्मद सिराजान आवट केलें. तळाकडल्या तीन बॅट्समनाक सिराजान आवट करून इंग्लंडाचो डाव सोपयलो. सिराजान 66 धांवड्यांत 4, बुमराहान 68 धांवड्यांत 3 जाल्यार मोहम्मद शमीन 78 धांवड्यांत 2 आनी शार्दुलान 1 विकेट घेतली. भारतान ही टॅस्ट मॅच जिखल्यार 15 वर्सां उपरांत भारत इंग्लंडाचे भूंयेत टेस्ट माळ जिखतलो. हाचे पयलीं 2007 वर्सा भारतान टॅस्ट माळ जिखल्ली.
विराट- बेयरस्टो वाद
इंग्लंडाच्या पयल्या डावांत भारताचो आदलो कॅप्टन विराट कोहली आनी जॉनी बेयरस्टो हाचे मदीं वादावादी जाली.
कोहली स्पिलांतल्यान बेयरस्टोक स्लेज करताला. ताका लगून तो तापलो आनी विराटाचेर आड्यावपाक लागलो. कोलहलीन लेगीत ताका जाप दिली