सान्तआंद्रेचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक पाणथळांतल्या उदकाचो वापर करपाक जाय – आमदार बोरकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्तआंद्रे मतदारसंघातलो उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर मतदारसंघांत आशिल्ल्या पाणथळांतल्या उदकाचो वावर करपाची सूचोवणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या. आयतारा जाल्ले शिरदांवचे ग्रामसभेंत मार्गदर्शन करतना तांणी ही सूचोवणी केली. झुवारी,- गोवा व्हेल्हा, बांबोळे आनी हेर वाठारांत उदकाची समस्या आसा अशें तांणी सांगलें.
सान्तआंद्रे मतदारसंघाक साळावली आनी ओपाचें उदक दितात. मात मतदारसंघ उदका पुरवणेच्या निमण्या टोकार आशिल्ल्यान उदकाचो दाब उणो जाता. ताका लागून उदक कमी मेळना ही गजाल तांणी लोकांचे नदरेक हाडून दिली. आमकां 4 एमएलडी उदकाची गरज आसतना साळावलेचें 2 एमएलडी उदक आमकां मेळटा. वेर्णा हांगचे टाकयेंतल्यान खासा पायपलायन घालपाची मागणी आपणे केल्या. सध्याची पायपलायन मुरंगांव तालुक्यांतल्यान सान्तआंद्रे येता. आगशी आनी नावशी हांगा टाकयो बांदपाचें काम चल्लां  अशें तांणी सांगलें. जो मेरेन सारकें उदक मेळना तो मेरेन पाणथळांतल्या उदकाचो उपेग करपाक जाता. उदका पुरवण विभागांकडेन ते संबंदी आपणे उलोवणी केल्यांत अशी म्हायती तांणी दिली.
मतदारसंघांत गरज आसा थंय नवे ट्रान्स्फॉर्मर बसोवपाक आपणे वीज खात्याक सांगलां. रस्त्यार जंय काळोख आसा थंय लायटीची वेवस्था करपाक लेगीत आपणे सांगलां अशें तांणी सांगलें. बांबोळे सबस्टेशनातल्यान बाते आनी पिलार हांगा हाडल्यात तो हायटेन्शन ओव्हरहेड लायन जमनी पोंदांच्यान व्हरपाचो आपणे सादर केल्लो प्रस्ताव सरकारान मानून घेतलां अशें तांणी सांगलें.