सरकाराचें सपन सनबर्नाक लागून साकार

गोवा व्हिलेज कार्यावळी वरवीं सनबर्न महोत्सवाचें उक्तावण करतना मंत्री रोहन खंवटे. कुशीक आमदार डिलायला लोबो आनी सनबर्नचे अधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रोहन खंवटेः वागातोरा सनबर्न महोत्सवाक सुरवात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयचें गिरेस्त दायज, कला आनी संस्कृती संवसारभरांतल्या रसिकां मुखार मांडपी गोवा व्हिलेज हें सरकाराचें खूब तेंपाचें सपन आशिल्लें. सनबर्नान तें सपन प्रत्यक्षांत हाडलें. गोंयकारां मदीं प्रतिभेचें व्हड भांडार आसा. ताका योग्य प्रदर्शनाची गरज आसा. ह्या उपक्रमांतली माची नामनेच्या संवसारीक कलाकारां वांगडा ही संद मेळटली, अशी आस्त पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायली.

वागातोरा मंगळारा सनबर्न महोत्सवाक गोवन व्हिलेजाच्या माध्यमांतल्यान सुरवात जाली. चार दिसांच्या ह्या महोत्सवांतल्या गोवा व्हिलेजउपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आंतरराष्ट्रीय आनी देशी पर्यटकां मुखार गोंयांतल्या डीजे कलाकारांक पयलेच खेपे आपली कला सादर करपाची संद मेळ्ळ्या. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री खंवटे उलयताले. तांचे वांगडा आमदार डिलायला लोबो, सनबर्नचे सीईओ करण सिंग, अध्यक्ष हरिंद्र सिंग तशेंच मार्केटींग मुखेली क्रोमा आनी राज गोपाल हाजीर आशिल्ले.

सनबर्न वेवस्थापनान पयलेच खेपे गोवन व्हिलेजची महोत्सवांत निर्मिती केल्या. पर्यटकांनी ह्या चार दिसांच्या सुवाळ्याचो आनंद घेतना जापसालदारकी आनी पाशियेस काडचें. तशेंच गोंयाकूय सुरक्षीत दवरचें, असो मंत्री खंवटे हांणी उलो मारलो.

गोवन व्हिलेजीची संकल्पना मुखार आयिल्ली आनी हे खातीर तीन दिसांच्या सनबर्न महोत्सवाची सुरवात एक दीस आदीं गोवा फेस्टीवलान जाली. सनबर्ना खातीर ही एक व्हड गजाल. फुडले तीन दीस लोकां खातीर उमेदीचे आसतले. महोत्सवांत वांटो घेवप्यांनी बरें संगीत, बरी प्रतिभा, बऱ्या डीजेंचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो, अशी आस्त मंत्री खंवटे हांणी उक्तायली.

————————-

रसिकांचो उणो प्रतिसाद

सनबर्न महोत्सवांत गोवा व्हिलेजवाठार गोंयच्या रंगांनी रंगयिल्लो. गोंयच्या कलाकारां खातीर थंय वेगळी माची आशिल्ली. पूण सांजे उसरां मेरेन हे कार्यावळी खातीर खुबूच उणें रसीक हाजीर आशिल्ले. सांजेच्या 7 वरांचेर कार्यवळ सुरू जाली तेन्ना सुमार 50 जाण जाल्यार रातच्या 9 वरां मेरेन 200 लोक हाजीर आशिल्ले.

थळाव्या पंचायत मंडळाचो बहिश्कार

हणजूणें- कायसूव पंचायत मंडळाक उक्तावणाचे कार्यावळीक निमंत्रण दिवंक नाशिल्लें. ताका लागून पंचायत मंडळान हे कार्यावळीचेर बहिश्कार घातलो. आमकां कोणाकूच कार्यावळीक आपोवंक नाशिल्लें, ताका लागून कार्यावळीक हाजीर रावपाचो प्रस्नूच येना, अशें सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार हांणी सांगलें.