श्रीलंकेची माळेंत 1-1 बरोबरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टॉस जिखून पयलीं बॉलींग करपाचो हार्दिक पांड्याचो निर्णय चडश्या जाणांक पटूंक ना. तातूंत श्रीलंकेन दोनश्यां वयर धांवड्यो केल्यो. जाप दितना भारताचे सुरवातीचे बॅट्समन सवाय भितर तंबूंत परतले. 57 धांवड्यांचेर 5 बॅट्समन परतून गेल्ल्यान भारताच्या चाहत्यांनी कमबॅकाची आस्त सोडिल्ली. पूण, सुर्यकुमार यादव आनी अक्षर पटेल हांणी वातावरणांत रंग भरलो आनी आकर्शक शॉर्ट खेळून प्रेक्षकांक परतून जागयले. ह्या दोगांयनी आक्रमक बॅटींग भारताक जैताच्या लागसार हाडपाचो यत्न केलो. पूण, अखेरचे ओव्हरींत अक्षर बाद जालो आनी भारताच्या हातांतल्यान मॅच गेली. श्रीलंकेन 16 धांवड्यांनी जैत जोडून माळेंत 1-1 अशी बरोबरी सादली.

इशान किशन (2), शुभमन गिल (5), पदार्पणाची मॅच खेळपी राहुल त्रिपाठी (5), मुखेली हार्दिक पांड्या (12) आनी दीपक हुड्डा (9) हे अपेशी थारिल्ल्यान भारताची स्थिती 5 बाद 57 अशी बिकट जाल्ली. सुर्यकुमार आनी अक्षर हांणी भारताक आस्त दाखयली. 14वे ओव्हरींत अक्षरान वनिंदू हसरंगाच्या बॉलाचेर सेगीत तीन सके मारून मॅचींत जीव हाडलो. 15वे ओव्हरींत दोगांयनी मेळून 15 धांवड्यो केल्यो. अक्षरान 20 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. सुर्यान सको मारून 33 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. मदुशंकान 16वे ओव्हरींत श्रीलंकेक मोठी विकेट मेळोवन दिली. 36 बॉलांनी तीन सके आनी चवके मारपी सुर्या 51 धांवड्यो करून कॅच बाद जालो.

भारताक 24 बॉलांनी 58 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. सगली भिस्त अक्षराचेर आशिल्ली. दोगांयनी 91 धांवड्यांची भागिदारी केली.

हार्दिकान 17वे ओव्हरी उपरांत ब्रेका वेळार वॉशिंग्टन सुंदरा कडल्यान शिवम मावी आनी अक्षर हांकां संदेश धाडलो आनी फुडले ओव्हरींत मावीन दोन सके आनी एक चवको मारलो. 18वे ओव्हरींत 17 धांवड्यो आयल्यो. भारताक जैता खातीर 12 बॉलांनी 33 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, अक्षर 31 बॉलांनी तीन चवके आनी स सक्यां सयत 65 धांवड्यांचेर बाद जालो आनी भारताची हार निश्चीत जाली. भारताक 8 बाद 190 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो आनी श्रीलंकेन 16 धांवड्यांनी जैत जोडलें. मावी 15 बॉलांनी 26 धांवड्यो करुन बाद जालो.

ते आदीं पयलीं बॅटींग करपी श्रीलंकेन भारता मुखार 207 धांवड्यांची व्हड मोख दवरली. श्रीलंकेन उत्कृश्ट सुरवात केली. ते उपरांत मदले ओव्हरींनी ताचो डाव गडगडलो. पूण, अखेरच्या ओव्हरींनी मुखेली दासून शनाकान आक्रमक बॅटींग करून स्कोर 206च्या वयर व्हेलो. श्रीलंके वतीन कुशल मॅण्डीस आनी दसून शनाका हांणी अर्द शेंकडे मारले. भारता वतीन उमरान मलिकान तीन विकेटी घेतल्यो.

टॉस हारल्या उपरांय पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण मेळ्ळ्या उपरांत ओपनर कुशल मॅण्डीस आनी पथुम निसंका हांणी जलद बॅटींग केली. खास करून मॅण्डिसान आक्रमक रूप आपणायलें. अर्शदीप सिंग आनी शिमव मावी हांची बॅटींग फोडून काडली. दोगांयनी 8.2 ओव्हरींनी 80 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक युजवेंद्र चहलान भारताक पयलें येस मेळोवन दिलें.

भारताच्या स्पिनरांनी मदल्या ओव्हरींनी विकेटी घेवन भारताक मॅचींत परतून हाडिल्लो. पूण, अर्शदीप सिंग आनी उमरान मलिक हांणी मेळून वट्ट सात नो बॉल घाले. ताका लागून श्रीलंकेक फ्री हिटा वरवीं व्हड शॉर्ट खेळपाची संद मेळ्ळी.