श्रीजेशाक लागून भारताचें बेल्जियमाचेर रोमहर्शक जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
अॅटवर्पः गोलकी पीआर श्रीजेशान शूट आवटांतलो पेनल्टी स्ट्रोक आडायल्ल्यान भारतान शेनवारा एफआयएच प्रो हॉकी लिगांतल्या पयले मॅचींत बेल्जियमाचेर 5-4 अशें रोमहर्शख जैत मेळयलें.
खेळ सोपपाक आठ मिनटां बाकी आसतना भारतीय पंगड 1-3 असो फाटल्यान आशिल्लो. मात दोन गोलांच्या नेटार 3-3 अशी बोरोबोरी करून भारतीय खेळगड्यांनी ही मॅच पेनल्टी शूटआवटा मेरेन व्हेली. हातूंतलो बेज्लिजयमाच्या अॅलेक्झांडर हेड्रक्साचो तिसरो यत्न श्रीजेशान फळादीक जावपाक दिलो ना. बेल्जियमान 4-4 अशी बोरोबोरी केली. मात निमण्या यत्नाांत आकाशदीपान गोल करून भारताक 5-4 अशें जैत मेळोवन दिलें. शिवाय निमण्या सत्रांत क्षीजेशान दोन म्हत्वाचे गोल लेगीत आडायले.
मॅचींतलो पयलो गोल भारताच्या शमशेर सिंगान दुसऱ्या सत्राच्या 18व्या मिनटाक केलो. मागीर बेल्जियमाच्या केड्रीक चार्लियरान 21व्या मिनटाक बोरोबोरी केली. तिसऱ्या सत्रांत सिमॉन गाँगनार्डान बेल्जियमाक आघाडी घेवन दिली. मागीर चवथ्या सत्रांत निकोलस डि केर्पेलान 51व्या मिनटाक पंगडाची आघाडी 3-1 अशी वाडयली. 51व्या मिनटाक हरमनप्रीत सिंग आनी 57व्या मिनटाक जर्मनप्रीत सिंगाच्या गोलाक लागून भारताक बोरोबोरी करप  शक्य जालें.