शेतकार लुकसाण भरपाये वयल्यान विजयाचो  सरकाराचेर परत हल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः टीसीपींतल्या कथीत घोटाळ्या वयल्यान  मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचेर हल्लो करपी आमदार विजय सरदेसाय हांणी शेतकारांक दिवपाचे लुकसाण भरपाय रक्कमे वयल्यान सरकाराक परत धारेर धरलां. मंत्रिमंडळाच्या सोपूत विधी कार्यावळीचेर खर्च करपाक 6 कोटी आसात मात शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाक सव्वा कोटी कित्याक नात, असो प्रश्न तांणी केला.
गोंयांत आयिल्ल्या तौकते चक्रीवादळाक लागून राज्यांतल्या शेतकारांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. ताकां लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर प्रमोद सावंत सरकारान दिल्लें. हे गजालीक तीन वर्सां जालीं तरी शेतकारांक अजून लुकसाण भरपाय मेळना. लुकसाण भरपायेची रक्कम सुमार सव्वा कोटी रुपयांची आसा. सरकार ती दिवपाक घाळपणा करता. समाजाच्या निमण्या घटका मेरेन सरकारी लाब पावोवपाची भाशा करपी सावंत सरकाराचो अंत्योदय म्हटणात तो होच काय कितें अशें सरदेसाय हांणी विचारलां.
सरकारान शेतकारांक सव्वा कोटी रुपयांची लुकसाण भरपाय अजून दिली ना अशी म्हायती आपल्याक म्हायती हक्क कायद्या खाला दिल्या अशें ट्विट करून शेतकार सरकाराच्या अंत्योदय तत्वांत बसनाक काय कितें, असो तांणी प्रश्न केला. शेतकारांच्या प्रश्नाक वाचा फोडली म्हणून आपणाक आनी एक नोटीस धाडनास्तना दिवाळी पयलीं शेतकारांक लुकसाण भरपाय फारीक करून तांची दिवाळी फुलयात, असो सल्लो तांणी मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांका दिला.