व्हड जापसालदारकी मेळपाची खात्री आशिल्ली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्योशुआ डिसोझाचें स्पश्टीकरण

म्हापशें: पक्षान म्हाका आनीक कांय म्हत्वाच्यो जापसालदारकी दिल्यात. हांव भाजप राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक मोर्च्याचो सरचिटणीस आसा. अतिरिक्त राष्ट्रीय जापसालदारकी आशिल्ल्यानूच हांवें गोंय राज्य साधन सुविधा म्हामंडळाच्या उपाध्यक्षपदाचो ताबो घेवंक नाशिल्लो. तशेंच म्हाका हेर व्हड जापसालदारकी मेळटली हाची खात्री आशिल्ल्यान थोडो वेळ राविल्लों अशें म्हापशेंचे आमदार ज्योशुआ डिसोझान स्पश्टीकरण दिलें.

म्हजेर पक्षान राष्ट्रीय जापसालदारकी दिल्ल्यान गुजरात, महाराष्ट्र ह्या राज्यांनी वच्चें पडटा. ताका लागून आपूण व्यस्त उरलों. मुरगांव नियोजन विकास प्राधिकरणा विशीं म्हाका अजून अधिसुचोवणी मेळिल्ली ना. पूण पक्ष, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हजेर विस्वास दवरून ही जापसालदारकी सोंपयल्या ते खातीर हांव पक्षाचो उपकारी आसा अशें डिसोझान म्हणलें.

ह्या पदाक हांव योग्य न्याय दिवपाचो यत्न करतलों. म्हजे कारकिर्दींत मुरगांवांतल्या लोकांक नितळ प्रशासन दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलों. मुरगांवच्या सगल्या लोकप्रतिनिधींक आनी लोकांक विस्वासांत घेवन काम करतलों अशें तांणी म्हणलें.

एखाद्रे बेकायदेशीर बांदकाम आसल्यार ते मातयेभरवण जातलेंच. कायद्या प्रमाण कारवाय जावं दी. जो लोकप्रतिनिधी आसता ताणें सदांच कायदेशीर रावंक जाय. जर कायदेशीर रावल्यार अशे प्रस्न उप्रासनात अशें ज्योशुआ डिसोझान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो वयल्या प्रस्नाचेर उलयतना सांगलें.

तुमी कायद्यान रावल्यार कसलीच भिरांत ना. आमचे जे कांय वेवसाय आसात ते सगले कायदेशीर आसात. मुळांत कोणूच अशे तरेन बेकायदेशीर गजाली करच्यो न्हय, नाजाल्यार लजेक पडपाचे स्थितीक सामकार वच्चें पडटा.

विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक वैयक्तीक रितीन लक्ष्य करपाचो प्रस्नूच ना. जेन्ना ते हेरांक हेतुपुरस्सर लक्ष्य करताले तेन्ना हो प्रस्न तांकां केन्नाच विचारलो ना. आतां स्वताक बेकायदो गजालींक सामकार वच्चें पडत आशिल्ल्यान ते स्वताक पिडीत म्हणटात अशी टिका ज्योशुआ डिसोझा हांणी केली.