विधानसभा पावसाळी अधिवेशन 10 दिसांचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत वेंचणुकांक लागून निर्णय, विरोधकांची टिका

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्य विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 25 दिसां बदला 10 दिसांचें घेवपाचो निर्णय बिरेस्तारा जाल्ले कामकाज सल्लागार समितीचे (बीएसी) बसकेंत घेतलो. पंचायत वेंचणुकांक लागून अधिवेशनाचो काळ उणो करपाचो निर्णय सभापती रमेश तवडकार हांणी घेतला. पूण लोकांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक आडनदर करपा खातीरूच सरकारान अधिवेशनाचो काळ उणो केला, असो आरोप करून विरोधी आमदारांनी सरकाराचेर टिका
केल्या.
विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट ह्या काळांत घेवपाचे थारिल्लें. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी हे विशीं समन्स लेगीत जारी केल्लें. पूण पंचायत वेंचणुकांक मुजतवाड दिवपा खातीर सरकारान दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायरायिल्ल्यान वेंचणुको 10 ऑगस्टाकूच घेवच्यो पडटल्यो. ह्या वेंचणुकां खातीर मोट्या प्रमाणांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो वापर करचो पडटलो. अशें परिस्थितींत पंचायत वेंचणुको आनी अधिवेशन ह्यो दोनूय गजाली सरकारी कर्मचारी करपाक शकनात. ताका लागून अधिवेशनाचो काळ उणो करपाची मागणी आपूण सभापतीं कडेन केली. ते प्रमाण सभापतींनी 10 दिसांचें अधिवेशन घेवपाचें थारायलां, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
मजगतीं, 11 जुलयच्यान सुरू जावपी अधिवेशन त्या सप्तकांत पांच दीस आनी फुडल्या सप्तकांत पांच दीस अशें पद्दतीन घेतलें.
भाजपा कडल्यान लोकशायेची हत्याः गोवा फॉरवर्ड
अधिवेशनाचो काळ उणो करून राज्यांतल्या भाजप सरकारान परतून एकदा लोकशायेची हत्या केल्या. फुडल्या दोन म्हयन्यां खातीर लेखानुदान मंजूर करून अधिवेशन फुडें धुकलचें आनी उण्यांत उणे 25 दिसांचें घेवचें, अशी मागणी आमी केल्या. अधिवेशनाचो काळ उणो करतना सरकारान विरोधकांचें मत विचारांत घेवंक ना, अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय आनी आपाचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस हांणी केली.

अधिवेशन 25 दिसांचें आसप गरजेचेंः लोबो
पंचायत वेंचणुकां खातीर आचारसंहिता लागना. अधिवेशनांत लोकांच्या प्रस्नांचेर चर्चा जाता. ताका लागून अधिवेशनाचो काळ उण्यांत उणो 25 दिसांचो आसपाक जाय आशिल्लो. पूण तशें जावंक ना. आतां डिसेंबरांत जावपी अधिवेशन 25 दिसांचें आसचें, अशी मागणी आपूण सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन केल्या. पूण तांणी तशी लेखी हमी दिवंक ना, अशें विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो हांणी सांगलें.