विद्यार्थी, शिक्षकांचेर नदर दवरपाक विद्या समिक्षा केंद्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्या विद्यालयांनी आसतलें व्हर्च्युअल वर्गः मुख्यमंत्री


पणजी : पयली ते बारावी मेरेनचे विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांचेर लक्ष दवरपा खातीर शिक्षण खात्यांत विद्या समिक्षा केंद्र स्थापन जातलें. ह्या केंद्रा वरवीं दरेक विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक प्रगती जाणून घेवप शक्य जातले. तशेंच शिक्षकांच्या कामगिरीचो नियाळ घेवप शिक्षण खात्याक शक्य जातले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिल्या.
कोडींग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो शुभारंभ तांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. दरेक विद्यालयांत व्हर्च्युअल वर्ग सुरू जातलें. व्हर्च्युअल वर्गांक लागून तज्ञ शिक्षकांच्या व्याख्यानाचो लाव विद्यार्थ्यांक घेवप शक्य जातले. विद्या समिक्षा केंद्र ही केंद्र सरकाराची येवजण आसा.
गोंयच्या विद्यार्थ्यांक गणीत विशय कठीण वता. गणितांतली कामगिरी सुदारपा खातीर कोडींग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो लाव जातलो. विद्यालयांनी कोडींग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रम 2021 वर्सा सावन सुरू जाला. सवी ते आठवी मेरेन राज्यांत 60 हजार विद्यार्थी आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक कोडींग आनी रोबोटिक्सचे शिक्षण मेळटलें. राज्यांतल्या 470 शिक्षकांक प्रशिक्षण दिलां. ह्या शिक्षकांनी प्रशिक्षणाची 1 हजार 44 वरां पुराय केल्यात. उद्देजक तशेंच वेवसायिकांक रोबोटिक्स आनी कोडिंगाचें गिन्यान आशिल्ल्या मनीसबळाची आस्त आसा. हें मनीसबळ मेळप शक्य जावचे, हो रोबोटिक्स आनी कोडींग अभ्यासक्रम सुरू करपा फाटलो हेत आसा.
दरेक विद्यालयांत एक व्हर्च्युअल वर्ग सुरू जातलो. विद्यालयांक 15 कोटी रुपया खर्चून संगणक वा डिजीटल उपकरणां दितले.
कांय वर्सां पयलीं सरकारान सायबरएज येवजण सुरू केल्ली. हे येवजणे वरवी विद्यार्थ्यांक संगणक तशेंच टॅब दिवपाची तजवीज आसली. हे येवजणेचे बरेच सायड इफेक्टस आसले. ह्या सायड इफेक्टसांक लागून सायबरएज येवजण सरकारान बंद केली. विद्यालयांनी आतां व्हर्च्युअल वर्ग सुरू जातलें. विद्यालयांक संगणक तशेंच हेर डिजीटल उपकरणां दिवपाचो प्रस्ताव आसा. रोबोटिक्स, कोडींग तशेंच संगणकाचें शिक्षण घेवप शक्य जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे कार्यावळीक तंत्रीक शिक्षण संचालक विवेक कामत, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाजीर
आसले.