वादळी वाऱ्यान माशें इनडोअर क्रिकेट खेळपट्टीची अवतिकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः फाटल्या सप्तकांत वादळी वाऱ्यान काणकोण तालुक्याक धपको दिलो. त्या वेळार दापोट- माशें निराकार मैदानार बांदिल्ल्या  इनडोअर खेळपट्टी आवरणाचे पत्रे उडून तिची अवतिकाय जाली. हे खेळपट्टीचो उपेग थळावे क्रिकेट खेळगडे सराव करपा खातीर करताले.
खेळपट्टीचें आवरणाचे पत्रे वाऱ्यान हुबून गेल्यात. आवरण सारकें करपाचें सोडात पूण सकल पडिल्ले पत्रेय काडपाक अजून कोणूय फुडें सरिल्लो ना अशी म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली. धा वर्सां आदीं गोंय क्रिकेट असोसिएशनान ह्या इनडोअर खेळपट्टी सरावा खातीर उपलब्द केल्ली. वादळी वाऱ्यान सगळे पत्रे हुबून गेल्यार जाल्यार कांय पाख्याक हुमकळून आसात. थळाव्या आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे विद्यार्थी हे खेळपट्टीर क्रिकेट खेळपाचो सराव करतात. पत्रे पडून तांका दुकापत जावपाची भिरांत पालकांनी उक्तायल्या.
इनडोअर आवरणाचे पत्रे पोरणे जाल्ले. वादळी वाऱ्यान ते हुबून गेले. सध्या थंय क्रिकेट सराव करपाक मेळना. पत्रे बदलपाची गरज आसा अशें एक क्रिकेट खेळगड्यान सांगलें. सरकार खेळां सुविधा तयार करपा खातीर लाखांनी पयशे खर्च करता, मात ताची देखभाल करपा खातीर पयशांची तजवीज करना अशें थळाव्या खेळगड्यान सांगलें.