वाडे- कुर्डी हांगा 20 तें 22 मेक श्री महालक्ष्मी मूर्ती प्रतिश्ठापना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
सांगेंः वाडें- कुर्डी हांगच्या साळावली धरणग्रस्त वसणुकेंतल्या कॉलनी नंबर तिनांत 3  श्री महालक्ष्मी, श्री गणेश आनी सरस्वती देवीचो मूर्ती प्रतिश्ठापना सुवाळो 20 तें 22 मे मजगतीं जातलो. 22 मेक मुख्य धार्मीक कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी थळावे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई हाजीर रावतले.
साळावली धरणाच्या उदकांत बुडल्ल्या कुर्डी गांवांतल्या देवाबाग हांगची  हीं मूळ दैवतां आसात. थंयच्यान तांचें स्थलांतरण करून वाडें-कुर्डी हांगच्या कॉलनी नंबर तिनांत सरकारान बांदिल्ल्या देवळांत तांची प्रतिश्ठापना केल्ली मात तें देवूळ जीर्ण जाल्ल्यान ताचे सुवातेर सरकार आनी भाविकांनी नवें देवूळ बांदलां. थंय ह्या दैवतांची पूनर्प्रतिश्ठापना करतले.
शुक्रार 20 मेक सांजे 4 वरांचेर कुर्डी- देवाबाग हांगच्यान मिरवणुकेन मूर्त्यो कुर्पें, विचुंद्रें मार्गान कॉलनी तिनात हाडटले. उपरांत शांती प्रकार शुद्धी जातली. शेनवार 21 मेक सकाळीं 9 वरांचेर देव प्रार्थना, गणपती पूजन, नंदीश्राद्ध, देवता स्थापणूक , लघूपूर्णाहुती आनी सांजे मूर्ती आनी शिखऱ कलशास सप्ताधिवास हे विधी जातले. आयतार 22 मेक मुख्य धर्मीक विधी जातले. सकाळी 8 वरांचेर आवाहित देवता पूजन. 11 वरांचेर कर्कलग्ऩ देवप्रतिश्ठा, शिखर कलश प्रतिश्ठा, स्थापित देवता पूजन, बलिप्रदान, महापूर्णाहुती, दनपारां 12 वरांचेर म्हाआरती, गाराणे आनी म्हाप्रसाद जातलो.
आयतारा सांजे 5 वरांचेर जावपी मानेस्तांच्या भोवमान कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर रावतले. रातीं 8 तें 9 मजगतीं थळाव्या कलाकारांच्यो भक्तिगीत आनी भजनाच्यो कार्यावळी जातल्यो. ते उपरांत रातीं 10 वरांचेर ‘जांवय शेंणलो मावोड्या’ ह्या विनोदी कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो. प्रतिश्ठापना सुवाळ्याक भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें देवस्थान समितीचो अध्यक्ष गोकुळदास काणेकार, सचीव जगन्नाथ नायक आनी भांडारी जया भंडारी हांणी मागलां.