ल्हारा ल्हारार नाचता शिंव दर्यांतलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


कॅलिफोर्नियांतल्या सांता बार्बरा जुंव्याचेर ल्हारांचेर नाचता, खेळटना सी लायन म्हणल्यार दर्यांतलें शींव. पॅसिफीक आॅफशोर एक्स्पेडिशन्सचे रायन लाॅलेर हांणी व्हिडियो घेतला.