लोकांनी म्हजी बिटकी कवळिल्लीः दिनेश कार्तिक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे खेपेची भारतीय पंगडांतली निवड ही आपले फाटल्या 18 वर्सांच्या चड उतारांनी भरिल्ले कारकिर्दींतलें सगल्यांत खाशेलें पुनरागमन आसा अशें दिनेश कार्तिकान म्हणलें.

कार्तिकाची दक्षीण आफ्रिके आड 9 जून पसून सुरू जावपी टी-20 माळे खातीर भारताच्या पंगडांत निवड जाली.

साबार जणांनी आपली बिटकी कवळिल्ली ताका लागून आपले खातीर हें खाशेलें पुनरागमन आसा अशें 36 वर्सां पिरायेच्या कार्तिकान म्हणलें. परतून येवपाचो अर्थ म्हणल्यार आपूण तेच पद्धतीन खेळटलो, तेच पद्धतीन सराव करतलो आनी तेच पद्धतीन काम करतलो अशें ताणें मुखार म्हणलें.

कार्तिकान अंदूंचे आयपीएलांत जबरदस्त प्रदर्शन केलें. तो निमाणे खेपे 2019तले संवसारीक सर्तींत भारता वतीन खेळिल्लो.

कार्तिकान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या वेवस्थापनाची तोखणाय केली. वेवस्थापनान आपल्याक फिनीशर म्हणून दरेक खेपे तेंको दिलो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या वेवस्थापनान आपली भुमिका कितें आसतली हें स्पश्टपणान सांगलें आनी तेंको दिलो. आपूण आरसीबीचो उपकारी आसा अशें ताणें मुखार म्हणलें.