लोंढा-गुंजी मजगतचाे रेल्वे दरवटो आयज, फाल्यां बंद

खानापूर म्हालांतलो वाटरे हांगासरलो रेल्वे दरवटो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अचकीत निर्णय घेतिल्ल्यान वाहनधारकांची निरशेणी

बेळगांव: सद्या रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण करपाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आशिल्ल्यान खानापूर म्हालांतल्या लोंढा-गुंजी मजगतीं आशिल्लो रेल्वे दरवटो बुधवार 4 आनी बिरेस्तार 5 जानेवारी असो दोन दीस बंद आसतलो. ह्या रेल्वे दरवट्यांतल्यान जावपी येरादारी दोन दीस बंद उरतली. ह्या वेळार येरादारी खातीर पर्यायी मार्गान येरादारी करची आनी रेल्वे खात्याक सहकार्य करचें अशें आवाहन रेल्वे खात्याचे अभियंते शशिधर हांणी खानापूरचे मामलेदार, खानापूर पुलीस स्टेशन, बस डेपो मॅनेजर तशेंच संबंदीत बांदकाम खात्याच्या अधिकारी वर्गाक लेखी स्वरुपांत केलां.

हो निर्णय अचकीत कळयिल्ल्यान हाचो त्रास ह्या वाठारांतल्यान वचपी गोंय आनी कर्नाटकांतल्या वाहनधारकांक जातलो. जाल्यार हे विशीं कसलीच पूर्व सुचोवणी दिनासतना अचकीत निर्णय घेतिल्ल्यान वाहनधारकांनी निरशेणी उक्तायल्या.

कसलेच तरेचो पर्यायी मार्ग सुचीत करूंक नाशिल्ल्यान भायल्यान आयिल्ल्या वाहनधारकांक व्हड प्रमाणांत मनस्ताप जातलो. जाल्यार ह्या मार्गा वयल्यान गोंय तशेंच कारवार वाठारांतल्यान व्हड प्रमाणांत वाहनां येतात-वतात तांचे मेरेन ही गजाल पावूंक नाशिल्ल्यान ह्या वाहनांक व्हड भोवताडो मारचो पडटलो. हो रेल्वे दरवटो बंद आशिल्ल्याची सुचोवणी गोंयांतल्यान येवपी वाहनधारकां खातीर अनमोड घांटांत, जाल्यार कारवार सावन येवपी वाहनधारकांक जोयडा हांगा फलक लावप गरजेचें आसा.

मजगतीं, गोंयकारांक हेमडगा वा चोर्ला मार्गान बेळगांवां वचचें पडटलें.