लॉयोला हायस्कूल चॅम्पीयन

जैतिवंत लॉयोला हायस्कुलाच्या पंगडा वांगडा मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवच्या लॉयोला हायस्कुलाच्या पंगडान व्हायएफएन आयोजीत केल्ली पयली चौगुले स्पोर्ट्स सेंटर 13 वर्सां पिराये सकयली फुटसाल लीग जिखली. फायनलींत ताणें नावेलीच्या रोझरी हायस्कुलाक हारयलें.

लॉयोलाच्या जैतांत रुबीन बार्बोसा पर्जळ्ळो. तांणी हॅट्रीक केली. रोझरी वतीन केन फर्नांडीस गोल केलो. आनी सावियो मेदेरा इनामां भेटवण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थीत आशिल्ले. तशेंच एफसी गोवाचो खेळगडो प्रिन्सटन रिबेलो लेगीत हाजीर आशिल्लो.

वैयक्तीक इनामांः रुबीन बार्बोसा (उत्कृश्ट खेळगडो, लॉयोला हायस्कूल), साईश कोठारकार (उदेंतो खेळगडो, विद्या विकास अकादमी), रोनन मोराईस (गोल्डन ग्लोव्स, लॉयोला हायस्कूल), लिलियन रॉड्रिग्स (उत्कृश्ट डिफॅण्डर, विद्या विकास अकादमी), जबरदस्त प्रदर्शन- वॉरन रॉड्रिग्स (विद्या विकास अकादमी), लोचलन सौझा (मनोविकास ईएमएस), जोशुआ कार्व्हालो (लॉयोला हायस्कूल), आर्यन तुळशीमणी (रोझरी हायस्कूल), सातत्यान प्रदर्शन करपी खेळगडे- सोहम माने (व्हीएफए), मॅसी रिबेलो (रोझरी हायस्कूल), एरीक टेलेस (मनोविकास ईएमएस), योहान सौझा (मनोविकास ईएमएस), आर्यवीर अगरवाल (व्हीएफए), ट्रोण्ड डायस (व्हायएफए), उत्कृश्ट आक्रमक खेळगडे- आर्यव दीकोस्ता (व्हायएफए), लिगेंतली फक्त एकूच चली खेळगडी- लिलियन रॉड्रिगीश (विद्या विकास अकादमी).